logo

Тест: Употреба и правопис на съществителните имена

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Съществителните нарицателни имена от ж. р., ед. ч., които завършват на -т, при членуване се пишат с двойно -тт-.
2
Собствени имена на училищата се пишат с главна буква и се ограждат с кавички.
3
Правописа на съществителни имена със съмнителни гласни проверяваме със сродни думи, в които ударението пада на съмнителната гласна.
4
Гласната -ъ- в последната сричка на думата "театър" можем да проверим с думата "театъра".
5
Правописа на първата гласна в думата "усмивка" трябва да запомним или да проверим с правописен речник.
6
Посочи думите, в които няма правописна грешка.
7
Кои думи са написани грешно?
8
Посочи думите, които са написани правилно.
9
С коя дума ще провериш правописа на думата "часовник"?
10
С коя дума ще провериш правописа на думата "ръкавица"?
11
Кои думи са написани правилно?
12
В кои думи има разлика между правоговор и правопис на гласната "а" в края на думата?
13
Свържи правилно изреченията с липсващите в тях съществителни собствени имена.
14
Свържи правилно изреченията с липсващите думи в тях.
15
Колко грешки откриваш в текста?
  • Станах рано сутринта. Потготвих си багажъ и потеглих за град Варна. Патуването ме зближи с нови приятели.

Описание на теста

С онлайн теста "Употреба и правопис на съществителните имена" по български език за 4. клас ще проверите уменията си да разпознавате правоговора и правописа на съществителни имена от м. р. ед. ч., ще тествате знанията си за правописа при членуване на съществителни имена от ж. р., ед, ч., които завършват на -т. С онлайн теста по български език ще усъвършенствате уменията си да прилагате правилото за отпадане на гласната от последната сричка в мн. ч., за търсене на сродна дума, при която ударението пада на съмнителната гласна. Направи теста, за да имаш отлични резултати в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се