logo

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
На кой ред всички съществителни имена са членувани?
2
На кои редове съществителните имена са от м.р., ед. ч.?
3
Подчертаната дума в изречението е съществително име от ср.р., мн.ч.
  • Лед скова реките и езерата, замръзнаха и водопадите. 
4
На кои редове членуваните съществителни имена са от м.р., мн.ч.?
5
В изречението има три грешки при членуването.
  • На разсъмване пристигна веста, че през ноща реката е отнесла моста.
6
В следното изречение думата вятър е подлог.
  • Тополата беше съборена от вятъра.
7
В следното изречение думата вятър е подлог.
  • Бурният вятър събори тополата.
8
На кой ред има правописна грешка?
9
На кои редове думата огън е подлог в изречението?
10
На кой ред съществителното име е членувано НЕПРАВИЛНО?
11
На кои редове подлогът в изреченията е членуван НЕПРАВИЛНО?
12
И в двете изречения подчертаните думи са членувани правилно.
  • В колко часа ще започне концертът на площада в тази неделя?
  • Градският часовник заработи, след като му смениха частта.
 
13
Кой определителен член е пропуснат в думите от изреченията? Свържете правилно.
14
Членувайте правилно съществителните имена, като попълните само членните форми.
15
Членувайте правилно думите в текста, като попълните само членните форми.

Описание на теста

С онлайн теста по български език за 4. клас "Членуване" ще упражните знанията си за членуване на думите в речта. Ще приложите уменията си да членувате правилно имената от м.р., ед.ч, когато са подлог в изречението и когато не са в ролята на подлог. Ще си припомните, че имената от ж.р., ед.ч., които завършват на -т при членуване се пишат с двойно -тт-. Правилното членуване е особено важно за писмената ви реч и показва писмената ви култура. Не забравяйте, че успешното общуване зависи от правописните ви умения. Учете и се забавлявайте!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се