logo

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Думи, които са с различен звуков състав и имат противоположно значение една спрямо друга, се наричат антоними.
2
Отбележи верните твърдения за антонимите.
3
На кой ред двойките думи са антоними?
4
Като части на речта най-често антонимите могат да бъдат съществителни имена, прилагателни имена или глаголи.
5
Отбележи изречението, в което антонимите са прилагателни имена.
6
В коя пословица НЯМА антоними?
7
Отбележи верните твърдения.
8
На кой ред антонимите са написани правилно?
9
Образувай и запиши антонимите на дадените думи.
10
Свържи антонимите.
11
Отбележи думите, които НЯМАТ антоним.
12
Свържи двойката антоними със съответната част на речта, към която принадлежат.
13
Отбележи изречението, в което има антоним на думата голяма.
14
Допълни пословиците с антоними на думите: посрещат, сит, болен, зло.
15
Замени подчертаните думи с антонимите им, за да стане текстът правилен. Помогни си с думите: приятел, възпитан, обичайте, мъдрост, обичат, приятели.
  • Човек трябва да бъде невъзпитан. Така ще си спечели врагове. Народната глупост казва: "Враг в нужда се познава". Мразете приятелите си, за да ви мразят и те. 

Описание на теста

С онлайн теста по български език за 4. клас за антонимите можеш да упражниш знанията си върху думите, които имат противоположно значение и различен звуков състав. Как могат да се образуват антонимите? Кои думи нямат антоними? Кога частицата НЕ се пише слято и кога разделно от думите? Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се