new-logo

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Думи, които са с различен звуков състав и имат противоположно значение една спрямо друга, се наричат антоними.
2
Отбележи верните твърдения за антонимите.
3
На кой ред двойките думи са антоними?
4
Като части на речта най-често антонимите могат да бъдат съществителни имена, прилагателни имена или глаголи.
5
Отбележи изречението, в което антонимите са прилагателни имена.
6
В коя пословица НЯМА антоними?
7
Отбележи верните твърдения.
8
На кой ред антонимите са написани правилно?
9
Образувай и запиши антонимите на дадените думи, като добавиш само една представка.
10
Свържи антонимите.
11
Отбележи думите, които НЯМАТ антоним.
12
Свържи двойката антоними със съответната част на речта, към която принадлежат.
13
Отбележи изречението, в което има антоним на думата голяма.
14
Допълни пословиците с антоними на думите: посрещат, сит, болен, зло.
15
Замени подчертаните думи с антонимите им, за да стане текстът правилен. Помогни си с думите: приятел, възпитан, обичайте, мъдрост, обичат, приятели.
  • Човек трябва да бъде невъзпитан. Така ще си спечели врагове. Народната глупост казва: "Враг в нужда се познава". Мразете приятелите си, за да ви мразят и те. 

Описание на теста

С онлайн теста по български език за 4. клас за антонимите можеш да упражниш знанията си върху думите, които имат противоположно значение и различен звуков състав. Как могат да се образуват антонимите? Кои думи нямат антоними? Кога частицата НЕ се пише слято и кога разделно от думите? Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (79)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се