logo

Тест: Съчинение на приказка по пословица

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
  • Нищо не пада готово от небето.
  • Когато човек се труди, всичко постига.
  • Тези две изречения са пословици.
2
Пословицата е кратък израз с преносно значение, който съдържа поука, извод.
3
Няма нужда поуката или изводът да имат същия смисъл като съчинението.
4
  • Ако има грешка, има и прошка. 
  • Тази пословица ни учи, че всеки, който е сгрешил, може да получи прошка за грешката си.
5
Кои от посочените елементи са необходими, за да направим съчинение по пословица?
6
Подреди последователно точките от плана насъчинението.
7
Да съчиняваме приказка по народна мъдрост означава, че приказката трябва да се придържа към пословицата.
8
При съчиняване на приказка по пословица спазваме определени правила.
9
Когато съчиняваме приказка по народна мъдрост, сами избираме колко и кои да са героите, които участват в нея.
10
Когато съчиняваме приказка по пословица, не избираме сами мястото на действието.
11
Какви правила спазваме, когато съчиняваме приказка по пословица?  
12
Ако има грешка, има и прошка. За коя част на приказката е най-подходяща пословицата?
13
Попълни пропуснатата дума, за да получиш вярно твърдение.
14
Попълни пропуснатата дума, за да получиш вярно твърдение.
15
Попълни пропуснатата дума, за да получиш вярно твърдение.

Описание на теста

С онлайн теста по български език за 4. клас „Съчинение на приказка по пословица“ ще се научиш как се прави един нов вид съчинение. Този текст ще трябва да съставиш само по една народна мъдрост. Необходим ли ни е план при този вид съчинение? Колко най-много точки може да включва той? Задължително ли е приказката да разказва за  стари времена? Може ли в нея да участват съвременни герои? На всички тези въпроси ще намериш отговор в теста. Хайде, не се бави! С Уча.се е лесно и интересно!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се