logo

Тест: Звучни и беззвучни съгласни звукове

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Съгласните звукове се различават от гласните по това, че при изговарянето им има преграда и се чува шум.
2
Съгласните звукове се делят на тесни и широки.
3
Съгласните звукове са шест.
4
Всички звучни съгласни образуват двойка с беззвучни съгласни и при писане могат да се сгрешат.
5
На звучния съгласен звук "б" отговаря беззвучният съгласен "п".
6
Кое твърдение е вярно за думата "завчера"?
7
Посочи реда, в който думите са написани правилно.
8
Кои думи са написани неправилно?
9
С кои думи можем да проверим правописа на думата "сватба"?
10
Кое твърдение за думата "зделка" е вярно?
11
Кое твърдение е вярно за думата "пулеем"?
12
В коя дума е допусната правописна грешка?
13
На кой ред всички думи са написани правилно?
14
Посочи сгрешената дума в изречението.
  • Правихме си състезание с купчето на Рубик.
 
15
Свържи звучните и беззвучните съгласни с техните определения.

Описание на теста

С онлайн теста "Звучни и беззвучни съгласни звукове" по български език за 4. клас ще можеш да провериш знанията си за видовете съгласни звукове и да разбереш каква е причината да ги делим на звучни и беззвучни. Ще тестваш уменията си да проверяваш правописа на думи, при които съгласните звукове се изговарят и чуват по един начин, но се пишат по друг начин. Ще прилагаш правила за проверка на съгласни звукове, като откриваш неправилно написани отделни думи или думи в изречения. Направи теста и така ще повишиш успеха си в училище. Ученето е лесно и забавно!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (26)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се