new-logo

Тест: Сложни думи

Тест

С онлайн теста "Сложни думи" по български език за 4. клас ще разберете дали разпознавате сложните думи и ще проверите дали можете да ги пишете правилно. Сложни думи са тези, които съдържат два или повече корена. Сложните думи могат да се пишат слято или полуслято (с тире). При слятото писане може да има съединителна гласна или да се пишат без съединителна гласна. При полуслятото писане има следното правило - ако може да членувате втората дума, поставете тире (министър-председателят, помощник-директорът); ако може да членувате обаче първата дума, не се пише тире (къщата музей, съчинението разсъждение). Ученето е забавно, нали?

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Сложните думи съдържат два или повече корена.
2
На кой ред думите са сложни?
3
Колко сложни думи има в изречението?
  •  Град Рудозем е разположен югоизточно от Смолян и е известен с рудодобива си.
4
На кой ред думата НЯМА съединителна гласна?
5
В кое изречение има две сложни думи?
6
На кои редове сложните думи са написани правилно?
7
На кой ред името на български цар е написано НЕПРАВИЛНО?
8
Колко сложни думи има в текста?
  • Черноземите са най-плодородните почви. Те заемат равнинните и нискохълмисти части на Дунавската равнина и Добруджа. Имат зърнеста структура и добра водопропускливост. Върху тях виреят най-добре зърнени култури и слънчоглед.
9
Колко грешки има в следния текст?
  • Русокосите жени със синьо-зелени очи трябва да носят дрехи в синята гама. На жени със светла коса и гълъбово-сиви очи подхожда всеки цвят.  Ако сте с кестенява коса и лешникови очи, ще ви подхождат кафеникавите тонове, както и светло синьото.
10
Как трябва да се напишат сложните думи, образувани от следните думи? Свържете правилно.
11
От Стара планина образуваме прилагателното име старопланински. Напишете прилагателните от следните съществителни имена.
12
В кое изречение има две правописни грешки?
13
От името на Иван Вазов се образува прилагателното име Иван-Вазов (роман). Образувайте прилагателни имена от следните съществителни.
14
Заместете цифрите в сложните прилагателни имена с думи.
15
На кой ред всички думи са написани правилно?

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (39)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се