logo

Тест: Образуване на частите на речта. Обобщение

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Съществителни имена можем да образуваме с прибавяне на наставки и представки към корена.
2
Съществителни имена не могат да се образуват от глаголи.
3
Съществителните имена, образувани от глаголи, се наричат отглаголни съществителни имена.
4
Глаголите могат да се образуват от съществителни и прилагателни имена.
5
Наречията могат да се образуват с помощта на представки.
6
Как е образувано съществителното име "разходка"?
7
Кои съществителни имена са образувани от глаголи?
8
Кои съществителни имена са образувани от числителни имена?
9
Посочи умалителните съществителни имена.
10
Кое от прилагателните имена е образувано от корен, представка и наставка?
11
Кои от прилагателните имена са образувани от прилагателно и съществително име чрез съединителна гласна?
12
Посочи прилагателните имена, в които при образуването им не е допусната правописна грешка.
13
В скоби е записано каква част на речта трябва да образуваш, като свържеш.
14
Подреди частите на речта, като спазиш следната последователност:
  • глагол, образуван от същ. име
  • наречие, образувано с помощта на представка
  • глагол, образуван от прилагателно име
  • наречие
15
Разгледай строежа на думата "походка". Посочи думите, които са образувани по аналогичен начин.

Описание на теста

С онлайн теста "Образуване на частите на речта. Обобщение" по български език за 4. клас ще тестваш уменията си да откриваш начините, по които са образувани различни части на речта - съществителни имена, прилагателни имена, глаголи, наречия. Ще се упражниш, като отговаряш на въпроси, свързани с правописа на прилагателни, които са образувани от два цвята или нюанси на един и същи цвят. С онлайн теста ще откриваш сходство в строежа на различни части на речта. Направи теста и се забавлявай! Ученето е лесно и интересно!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се