logo

Тест: Преобразуване на пряката реч в непряка

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
В  художествен текст думите на героя са пряка реч, а когато те са преразказани, е непряка реч.
2
Когато предаваш разговор между теб и твой приятел на трети човек, трябва да преобразуваш пряката реч в непряка.
3
В преразказ на текст е разрешено да се използва пряка реч.
4
Отбележи редовете, в които е използвана пряка реч.
5
Прочети изречението. Отбележи реда, в който пряката реч е преобразувана правилно в непряка.
  • - Ще бъде хубаво, ако майка ми ме пусне да преспя у вас - каза ми Нели.
6
Какъв по вид са изреченията в пряката реч? Свържи.
7
Отбележи ГРЕШНОТО твърдение за преобразуване на пряка в непряка реч.
8
Прочети пряката реч. Допиши непряката реч с подходящата въпросителна дума. Избери от думите: защо, кои, колко.
  • - Колко от приятелите ти ще дойдат на рождения ти ден? – попита мама.
9
Прочети пряката реч. Допълни непряката реч с правилното лице на глагола. Избери от думите: мъкна, мъкне, мъкнеш.
  • - По цял ден мъкна товар на гърба си - проплакало магарето.
10
Отбележи реда, в който правилно е започната непряката реч, която преразказва думите на краля от „Храбрият шивач“ на Братя Грим:
  • " – В гъстите непроходими гори на моето кралство живеят двама разбойници. Те са толкова силни, че никой не смее да се приближи до тях. Заповядвам ти да ги намериш и да ги заловиш. Давам ти сто конници да ти помагат - казал кралят."
11
На кой ред пряката реч от откъса на Братя Грим правилно е превърната в непряка?
  • "– Добре – отвърнал шивачът, – като съм ядосан, убивам седем с един удар. Така че с двама разбойници ще се справя като на шега."
  • Из "Храбрият шивач" на Братя Грим
12
Свържи изреченията така, че да получиш верни правила за преобразуване на пряка реч в непряка.
13
Запиши думите в скобите в правилната форма за непряка реч.
14
Попълни пропуснатите думи. Избери от думите: края, началото, словоредът, формата.
15
Прочети текста. Подреди частите на преразказа в тяхната последователност.

Описание на теста

С този онлайн тест по български език за 4. клас ще провериш своите знания и умения за пряката реч. Коя реч наричаме пряка и коя - непряка? Как се преобразува пряката реч в непряка? Кога това преобразуване е задължително? Кои правила трябва да спазваме при преобразуването? Теста бързо направи и за шестица в клас се подготви!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се