logo

Тест: Прилагателни имена

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Прилагателните имена са части на речта, с които описваме съществителните имена.
2
Прилагателните имена откриваме с въпроса "Какво е това?".
3
Прилагателните имена се съгласуват по род и число със съществителните имена.
4
Прилагателните имена могат да се степенуват.
5
Със сравнителната степен сравняваме един предмет с друг.
6
Посочи превъзходната степен за степенуване на прилагателни имена.
7
За коя дума се отнася схемата на строеж на прилагателните имена?
8
Как е образувана думата "ранобуден"?
9
Кои прилагателни имена са съгласувани по род и число със съществителното "космонавт"?
10
Кои прилагателни имена са съгласувани по род и число със съществителното "кораби"?
11
Кои прилагателни имена са съгласувани по род и число със съществителното име, което поясняват?
12
В кое изречение откриваш превъзходната степен за степенуване на прилагателните имена?
13
Свържи прилагателните имена със съществителните, които поясняват.
14
Свържи думите с начина им на образуване.
15
В кой ред прилагателното име е образувано при сливане на съществително име с прилагателно име?

Описание на теста

С онлайн теста "Прилагателни имена. Всичко важно" ще проверите уменията си за откриването им с въпросите "Какъв?", "Каква?", "Какво?", "Какви?". Ще тествате знанията си за образуване на прилагателни имена, като определяте техния строеж - корен, наставка, представка и начините за образуване - слято, полуслято свързване на различни части на речта - съществителни, прилагателни, глаголи. С онлайн теста по български език за 4. клас ще се упражните да степенувате прилагателни имена с тяхната сравнителна и превъзходна степен. Направете теста и повишете успеха си в училище. Учете и се забавлявайте!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (63)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се