Видео урок: Азотни оксиди

06:27
6 616
27
Сподели във Фейсбук и спечели XP!
Описание на урока
Разбираемо! Уникално видео по химия за 8. клас по новата програма на МОН! С кой азотен оксид може да се направи наркоза, какво е неутрален оксид и кои са неутралните азотни оксиди? А кои азотни оксиди при взаимодействие с вода образуват киселини? Какво е лисича опашка и има ли място в атмосферния ни въздух? Останете със Стефан - той увлекателно ще отговори на всички ваши питания.
Раздел:
Свойства на неметалите и техните съединения
Ключови думи:
азотни оксиди, степен на окисление, диазотен оксид, азотен оксид, диазотен триоксид, химия 8. клас, азотен диоксид, пентаоксид, нова програма, МОН

За да коментираш този видео урок, стани част от Уча.се!

Коментари (27)
Профилна снимка
30.08.2012

Ученик

+5
но така и не споменахте всички физични и химични свойства например азота има ли електро и топлопроводимост каква е неговата електроотрицателност и с кои по точно метали и неметали се свързва и с каква валентност просто като материал е чудесен но просто е непълен иначе е супер
Профилна снимка
30.08.2012

Учител на Уча.се

+9
Азотът е газ без цвят и мирис, не поддържа горенето и дишането, не гори. Няма топло и електропроводност, тъй като е неметал Електроотрицателност се нарича свойството на свързаните атоми да привличат към себе си общата(общите)електронни двойки. Азотът е с голяма електроотрицателност, трети поред след флуора и кислорода. Най-важното химично свойство на азота като неметал е взаимодействието му с водород. Освен това може да взаимодейства с кислород и метали, както е показано във видеото. При взаимодействие с водород и метали проявява -3 степен на окисление, а с метали +3. Благодаря за проявения интерес :)
Профилна снимка
30.08.2012

Друг

+6
Госпожо Николова, не разбрах много добре това изречение - "При взаимодействие с водород и метали проявява -3 степен на окисление, а с метали +3." Неразбирането е породено от това, че сте написали "метали" два пъти. Да не би да имате предвид, че проявява -3-та степен при водород и неметали, а +3-та при метали, или обратното - минус 3-та при водород и метали и плюс 3-та при неметали? Благодаря предварително за отговора. :)
Профилна снимка
31.08.2012

Учител на Уча.се

+7
Здравей farseer, Моля да бъда извинена за грешката. Имала съм предвид, че при взаимодействие с КИСЛОРОД азотът проявява +2 степен на окисление. Както е известно, азотът образува пет оксида, в които проявява от +1 до +5 степен на окисление, но директно взаимодействие с кислород е възможно само до образуване на азотен оксид, NO, в който азотът е от +2 степен на окисление. Азотът е с много голяма електроотрицателност (само кислородът и флуорът са с по-голяма такава) и затова във взаимодействията си най-често се проявява като окислител и придобива характерната отрицателна степен на окисление -3 (взаимодействие с водород, други неметали, освен кислород и флуор, метали). Поздрави!
Профилна снимка
30.01.2017

Друг

+2
Как да изчислим колко броя атоми се съдържат в 4 грама азот?
Профилна снимка
30.01.2017

Учител на Уча.се

0
Здравей Клаудия, с помощта на величината количество вещество (мол) и числото на Авогадро. Ако тези неща не ти говорят нищо ти предлагам да идеш в 8. клас в уроците по изчислителна химия - още в първия урок за молна маса и количество вещество ще намериш всичко, което ти е нужно, за да решиш задачата.
Профилна снимка
24.01.2013

Друг

+2
Искам да кажа едно много голямо благодаря :)
Профилна снимка
15.03.2013

Друг

0
Имам един въпрос ако спазиме формулата за намиране на степен на окисление,защо тука Mg3N2 степента на окисление на N2 е -3 а не -8.
Профилна снимка
15.03.2013

Друг

+1
Извинявам се аз съм сметнал грешно :(
Профилна снимка
15.03.2013

Ученик

+3
Да,но не се пише N2. Степен на окисление на Mg e +2 , на азота е -3, елемента на азот е в химично съединение
Профилна снимка
04.01.2014

Ученик

+1
благодаря за урока
Профилна снимка
08.04.2016

Ученик

+1
Има хора които се обучават и могат да се потопят много дълбоко. Дори до 1000 метра
Профилна снимка
08.04.2016

Учител на Уча.се

0
Къде го прочете, Виктор? Дай линк, моля :).
Профилна снимка
08.04.2016

Ученик

+1
Гледах го по national geographic. Вкарват ги в капсули за да свикнат с налягането след което започват работа по подводното съоравение.
Профилна снимка
08.04.2016

Ученик

+1
тоест съоражение
Профилна снимка
09.04.2016

Учител на Уча.се

+1
Много благодаря, Виктор. Тъй като много гледаш, ровиш се и четеш ще те моля винаги когато имаш допълнителна и супер интересна информация да я споделяш с нас.:)
Профилна снимка
09.04.2016

Ученик

+2
Разбирасе
Профилна снимка
06.01.2016

Ученик

+1
Благодарим!
Профилна снимка
07.02.2015

Ученик

+1
Пластмасов съд, напълнен със сероводород при нормални условия (н.у.), има маса 158,50 g, а когато се напълни с амоняк при същите условия, масата му е 150,00 g. 1. Изчислете обема (в m3) и масата (в g) на съда. 2. Колко атома водород се съдържат в сероводорода и колко – в амоняка, с които съдът е пълнен последователно. Ако същият пластмасов съд се напълни при н.у. с газова смес, състояща се от неизвестен газ и амоняк в обемно отношение 1:1, неговата маса ще бъде 157,75 g. Определете: 3. Молната маса на неизвестния газ. 4. Кой е този газ, ако знаете, че молекулата му се състои от атоми на един и същ химичен елемент. Напишете молекулната му формула. КАк се решава?
Профилна снимка
07.02.2015

Учител на Уча.се

0
Здравей Константин, Много се радвам, че решаваш задачи за олимпиада. :) Ще помогна малко с общи указания и предлагам да се помъчиш сам да решиш нещо поне, а за останалото ще помогна. Масата на съда с газ всъщност е сума от масата на газа и масата на съда. Изрази масата на газовете чрез молове и моларна маса. Направи това и за двата газа. Сега трябва да съобразиш, че щом газовете пълнят един и същ съд са с равен брой молове, защото моларния обем при н.у. на газовете е един и същ. Означи моловете на газовете с Х, а масата на съда с У и получаваш система уравнения с две неизвестни. Като я решиш ще получиш моловете на газовете и масата на съда. 2. Като знаеш колко атоми водород има в една молекула от съединението, моловете на газа и числото на Авогадро ще пресметнеш броя атоми водород. 3. Знаеш масата на съда и обема му. От масата на газовата смес ще получиш, че половината се дължи на неизвестен газ с количество вещество 1/2 от моловете на първоначалния амоняк. От тук смяташ М на газа.
Профилна снимка
08.02.2015

Ученик

+1
получих че съдът тежи 141.2 грама, оттам следва че моловете на двата газа са приблизително 0.52 mol. Верни ли са сметките и какво да правя после?
Профилна снимка
08.02.2015

Ученик

+1
и обема е 22,4*0.5=11,2 л
Профилна снимка
08.02.2015

Ученик

+1
получих че V(nh3)=V(газа) > n(nh3)=n(газа). Тоест обема на съда който е 11.2 литра тр да се раздели на 2 = 5.6 лиотра е обема на всеки газ. По формулата vm=v/n (l/mol) имаме че моловете на nh3 и неизвестният газ еса : n=V/Vm > 5.6/22.4=0.25mol. Общата маса на двата газа е масата на съда с газовете минус масата на съда> 157.5-141.5=16.25гр. Масата на амоняка е 17*0.25 а на неизвестният газ е Y*0.25. Общо прави 16.25> молната маса на газа ще е 48г/мол. Щом е изграден от едни и същи молекули то той ще бъде озон. О3
Профилна снимка
08.02.2015

Учител на Уча.се

0
СТРАХОТНО, Константин!БРАВО! Прекрасно решение и е точно така, защото помня задачата от олимпиадата :)
Профилна снимка
02.12.2013

Ученик

0
Благодаря ти много.Имам да правя презентация за азотната наркоза, а в интернет няма почти нищо и ти много ми помогна!!!
Профилна снимка
14.11.2013

Ученик

0
Здравейте, може ли да попитам дали може информация за диазотен пентаоксид?
Профилна снимка
01.02.2014

Ученик

+3
Диазотният пентаоксид е анхидрид на азотната киселина. Кристално, безцветно вещество. Той е нетраен и при обикновени условия се разлага на азотен диоксид и кислород. С водата образува азотна киселина. Много силен оксидатор със степен на окисление + 5. :)
feedback
feedback