logo

Тест: Страни в Южна Америка. Източни и Западни страни

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Колко общо са държавите в континента Южна Америка?
2
В зависимост от географското си положение, особеностите на стопанството и други фактори, държавите в Южна Америка се обособяват в две големи групи. Тези групи са на:
3
Коя от посочените държави в Южна Америка е в групата на Андските държави?
4
В коя двойка "най-голяма – най-малка по площ страна" са правилно споменати страните, разположени в Източната част на Южна Америка?
5
Единствената страна в Южна Америка, която е чуждо владение, е:
6
Географското положение на страните в Южна Америка, които са разположени в източната част на континента, е предпоставка за развитието на:
7
Преобладаваща част от населението на Андските държави са метисите. Те са смесено население между представителите на кои две раси?
8
Кои стопански отрасли се развиват най-добре в Андските държави?
9
Кои твърдения за държавното устройство на държавите от Източната част на Южна Америка е вярно?
10
Кое от изброените твърдения за Андските държави в Южна Америка НЕ е вярно?
11
Подреди в правилната последователност от юг на север следните Андски държави: Колумбия, Чили, Еквадор и Перу.
12
В коя двойка "страна – столица" е допусната грешка?
13
На контурната карта с цифри са посочени някои от държавите в източната част на континента Южна Америка. Свържи цифрите с имената на държавите.
14
Свържи имената на държавите с имената на техните столици.
15
На контурната карта с цифри са посочени някои от Андските държави. Свържи цифрите с имената на държавите.

Описание на теста

С онлайн теста "Страни в Южна Америка. Източни и Западни страни" по география за 6. клас ще провериш знанията си за страните, разположени в източната част на Южна Америка и Андските държави. Ще отговаряш на въпроси за особеностите на държавите, за населението им и държавното им устройство. Ще локализираш на контурната карта южноамерикански страни. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (131)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се