logo

Тест: Начален преговор. Природата на Африка

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Африка е единственият континент на Земята, който:
2
На какви части се поделя Африка според особеностите на релефа?
3
На кои видове полезни изкопаеми е най-богата Африка?
4
С коя цифра е обозначено местоположението на климатичния пояс, който заема най-обширни територии в Африка?
5
Най-дългата река и най-голямото езеро в Африка са:
6
За коя природна зона на Африка характерни представители на растителния и животински свят са корков дъб и кипарис, и безопашатата маймуна макак?
7
Попълни пропуските в текста. Използвай подходящите ключови думи.
  • ключови думи: Суецкия канал, Европа, Атлантическия океан, Средиземно море, Азия, Червено море, Индийския океан
8
Кое от следните твърдения за климата на Африка НЕ е вярно?
9
В кой климатичен пояс на Африка климатът се формира от влиянието на тропични и екваториални въздушни маси и има два сезона - влажно лято и суха зима?
  • ключови думи: екваториален, субекваториален, тропичен, субтропичен
10
Коя е тази африканска река: „Най-пълноводната река в континента, с най-голям водосборен басейн. Влива се в Атлантическия океан с устие естуар. Има постоянен режим.”?
11
Коe твърдение е вярно според дадената климатограма?
12
Кое от представените изображения няма отношение към зоната на тропичните пустини в Африка?
13
Свържи частите на изреченията така, че да се получат верни твърдения.
14
Кои са формите на релефа на Африка, обозначени с цифри на картата?
15
Попълни пропуските в текста.

Описание на теста

С онлайн теста по география за 6. клас за начален преговор ще задълбочиш знанията си за географското положение и природните особености на Африка. Ще отговаряш на въпроси за релефа и полезните изкопаеми, за най-дългите и най-пълноводните реки, за най-големите езера, за особеностите на климатичните пояси и природните зони. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище. Учи и и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се