logo

Тест: Природни зони в Азия

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
В кой от изброените континенти са представени всички природни зони, които съществуват на Земята?
2
Ивиците от сушата, в които има сходни условия за живот, се наричат:
3
Коя от изброените природни зони в Азия няма постоянно население?
4
Лесотундрата е преходна зона между:
5
Най-голямата иглолистна гора на Земята се намира в природната зона, наречена:
6
Голямото разнообразие на природните зони в Азия се обуславя от:
7
Допълни изречението с подходящата дума, така че да се получи вярно твърдение.
  • В зоната на тайгата почвите са...
  • ключови думи: канелени горски, подзолисти, блатни
8
Хвойна, трепетлика, блатни треви и ниски дървета, наречени "джуджета", както и елен, лос, вълк, са растения и животни, характерни за:
9
В коя от двойките "природна зона – характерен елемент" е допусната грешка?
10
Кой от изброените географски обекти е разположен в зоната на широколистните гори?
11
Коя от посочените стопански дейности НЕ може да се осъществи в тундрата?
12
Петя е ученичка в 6. клас. Тя има за задача да характеризира природната зона на тайгата. При изпълнението на задачата е допуснала една грешка. Открий я!
13
Подреди в правилната последователност характеристиката на природната зона на широколистните гори в Азия.
14
На картата с цифри са обозначени някои от природните зони в континента Азия. Свържи цифрата с името на природната зона.
15
Попълни пропуските в текста.

Описание на теста

С онлайн теста по география за 6. клас ще провериш знанията си за природните зони на полярните пустини, тундрата, тайгата и широколистните гори в континента Азия. Ще си припомниш какво представляват природните зони, защо се образуват и каква е правилната последователност за характеризирането им. Ще отговаряш на въпроси за особеностите на природата и растителния, и животинския свят в тези зони. Ще локализираш местоположението им на карта. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (92)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се