logo

Тест: Природни зони на степите и Планинската област

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Как се нарича саваната в Южна Америка, разположена на север от Екватора?
2
Как се наричат степите в Южна Америка?
3
Пампейро е име на:
4
Коя природна зона/област в Южна Америка се обитава от кондора – най-голямата птица с размех на крилете до 3 м?
5
Коя от посочените природни зони НЕ се среща в Южна Америка?
6
Най-добре усвоената в стопанско отношение природна зона в Южна Америка, която е превърната в "житницата на континента", е:
7
Кой от изброените географски обекти НЕ се отнася към планинската природна област?
8
Попълни пропуските в текста. Използвай ключовите думи.
  • ключови думи: височинна зоналност, широчинна зоналност, дълбочинна зоналност, азоналност
9
Кои растителни видове са характерни за природната зона, чийто обхват е обозначен на картата?
10
Коя е най-пълната и обобщена характеристика на климата в пампата?
11
Коя природна зона в Южна Америка е покрита с плодородни черноземни почви, а растителността е зелена през цялата година, заради влажния климат?
12
За коя природна зона/област в Южна Америка се отнася следното: Ресурсите, с които разполага благоприятстват развитието на добивната промишленост, производството на електроенергия, развитието на животновъдството и туризма?
  • ключови думи: степите, савани, екваториални гори, планинската  област
13
Свържи характеристиката със съответната област в Андите, за която се отнася.
14
Разпознай природната зона в Южна Америка по нейното разположение. Свържи снимката с името на зоната.
15
Свържи имената на животните с природната зона, която обитават.

Описание на теста

С онлайн теста "Природни зони на степите и планинска област" по география за 6. клас ще провериш знанията си за пампата и планинската област в континента Южна Америка. Ще отговаряш на въпроси, с които ще разбереш дали си усвоил особеностите на природата и животинския свят на природните зони. Ще разпознаваш природните зони по териториалния им обхват, представен на карта. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (56)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се