Упражнение: Географско положение, брегове, опознаване и изследване на Южна Америка. Част 2


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по география за 6. клас "Географско положение, брегове, опознаване и изследване на Южна Америка. Част 2" ще проверите знанията си бреговете, бреговата линия, откриването и опознаването на континента. Ще отговаряте на въпроси за същността на някои понятия и важни факти, свързани с географското му положение. Ще демонстрирате знания за разположението на обекти от бреговата линия на континента, както и за великите мъже, записали имената си в историята на откриването и опознаването на континента. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си осигурете отлични оценки в училище. Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. С коя цифра е обозначен континентът Южна Америка на картосхемата?
5т. 2. Континентът Южна Америка лежи изцяло в:
5т. 3. Кое определение се отнася за понятието брегова линия?
5т. 4. По разчлененост на бреговата линия Южна Америка наподобява континента:
5т. 5. Пръв от европейците до бреговете на Южна Америка достига:
6т. 6. Протокът, който отделя континента Южна Америка от о. Огнена земя, носи името на човека, направил първото околосветско пътешествие. Първото му име е:
6т. 7. Кой от островите НЕ е част от архипелаг?
6т. 8. Кое от твърденията за бреговата линия на Южна Америка НЕ е вярно?
6т. 9. Кой от изброените пътешественици е изследвал природата на Южна Америка?
6т. 10. Кой от посочените заливи се намира в Тихия океан?
6т. 11. Кои от споменатите осособености се отнасят за източното крайбрежие на Южна Америка?
6т. 12. Вярно ли е твърдението, че континентът Севера Америка носи името на своя откривател?
11т. 13. Подреди в правилната последователност по време пътуванията на откривателите и изследователите на Южна Америка.
11т. 14. Виждаш картосхеми, на които са изобразени маршрути на плавания на известни мореплаватели, чиито имена са свързано с откриването и опознаването на Южна Америка. Свържи изображението с  маршрута с името на мореплавателя.
11т. 15. На картосхемата с цифри са обозначени някои от обектите, свързани с бреговата линия на Южна Америка. Свържи цифрите с имената на обектите.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!