logo

Тест: Географско положение, брегове и опознаване на Австралия

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Континентът Австралия е разположен изцяло в:
2
Кой от изброените континенти е най-близо разположен до Австралия?
3
Посочи името на изследователя за който се смята, че първи е достигнал северното и северозападното крайбрежие на Австралия?
4
Край кое крайбрежие на Австралия е разположен Големият австралийски залив?
5
Площта на континента Австралия е:
6
През континента Австралия преминава един от главните паралели. Кой е той?
  • ключови думи: Екватор, Северна тропична окръжност, Южна полярна окръжност, Южна тропична окръжност
7
Големият бариерен риф е образуван от:
8
Кои от посочените обекти са разположени по северното крайбрежие на Австралия?
9
Подреди крайните точки на континента в последователността: север – юг – изток – запад.
10
Кое твърдение се отнася за бреговата линия на континента Австралия?
11
Попълни пропуските в текста. Използвай подходящите ключови думи.
  • 6000, Северният ледовит, Африка, Антарктида, Южният, 3000
12
Открий несъответствието в двойките „крайбрежие – географски обект“.
13
Свържи имената на мислителите и изследователите с техните открития и пътешествия, доказали съществуването на Terra Australis Incognita – Непознатата Южна земя:
14
На картата с цифри са обозначени големите крайбрежни морета. Свържи цифрата с името на обекта.
15
На картата с цифри са обозначени крайните точки на континента. Свържи цифрата с текста за който се отнася.

Описание на теста

С онлайн теста "Географско положение, брегове и опознаване на Австралия" по география за 6. клас ще провериш знанията си за географското положение на континента, откриването му и особеностите на бреговата му линия. Ще имаш възможността да покажеш, че знаеш кои са най-големите брегови форми и крайбрежни морета, като ги локализираш на картата. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище. Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (86)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се