logo

Тест: Политическа карта на Северна Америка

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Континентът Северна Америка е открит от:
2
Първите държавни обединения в Северна Америка са създадени от:
3
Страна, която е политически и стопански завладяна от друга страна, се нарича:
4
Коя е първата независима държава в континента?
5
Колко страни има на територията на Северна Америка към 2017 година?
6
В коя двойка са правилно комбинирани двете най-големи държави в Северна Америка?
7
Коя от посочените държави не е имала колониални владения в Северна Америка?
8
Коя  държава влиза в състава на Британската общност (Общността на нациите)?
  • ключови думи: САЩ, Канада, Мексико
9
В коя подточка са изброени страни, които се със­то­ят от образувания (ре­пуб­ли­ки, ща­ти, про­вин­ции, кан­то­ни и др.) с оп­ре­де­ле­на поли­ти­чес­ка и юри­ди­чес­ка са­мос­то­я­тел­ност?
10
Коя от изброените държави в Северна Америка е тоталитарна?
11
Свържи понятията с техните определения.
12
Попълни пропуските в текста. Използвай подходящите ключови думи.
  • ключови думи: НАТО, Мексико, Панама, континента, НАФТА, света, ЕС
 
13
На картата с цифри са обозначени някои от държавите в Северна Америка. Свържи цифрата с името на държавата.
14
Попълни пропуските в текста.
15
На картата с цифри са обозначени някои от държавите в Северна Америка. Свържи цифрата с името на държавата.

Описание на теста

С онлайн теста "Северна Америка. Политическа карта" по география за 6. клас ще провериш знанията си за особеностите на политическата карта на Северна Америка. Ще отговаряш на въпроси за начина, по който е формирана политическата карта, за съвременната политическа карта на континента. Ще усъвършенстваш уменията си за групиране на държави по различни признаци за работа с политическа карта. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (95)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се