new-logo

Тест: Народни будители

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
С кой от отговорите ще довършиш изречението? Народни будители били наричани хората, които ...
2
Посочи верния отговор. Денят на народните будители се чества на...
3
Кои били първите будители?
4
С кои отговори ще завършиш изречението? Освен монасите и свещениците народни будители са ...
5
Вярно ли е, че "История славянобългарска" е писмен източник на знания?
6
Кое налагало организирането на национално освобождение, за което говорели народните будители и борците за свобода?
7
Кой бил първият човек, запалил будителската искра в народа? Какъв бил той?
8
В кой манастир служи Паисий Хилендарски?
9
През коя година Паисий завършва своята книга и как се нарича тя?
10
Кое изречение не се отнася за "История славянобългарска"?
11
Паисий разпространявал своята "История" на места, където се събирали много българи. Кои са те?
12
За да достигне книгата на Паисий до повече хора, тя била преписвана многократно. Приблизително колко човека са я преписали?
  • Запиши с цифри, като избереш от: 30, 40, 50, 60.
13
Попълнете липсващите думи така, че да е вярно.  
  • Изберете подходящата дума от предложените в скобите.
14
Попълни липсващите думи, за да е вярно написаното.
  • Избери от: гордост, срам, книга, писмо.
15
Попълнете липсващите думи, за да е вярно написаното.
  • Избери правилните от: информация, вяра, независимост, господство.

Описание на теста

С онлайн теста по човекът и обществото за 3. клас „Народни будители“ ще тествате знанията си за онази част от българското общество, която хората нарекли будители. Ще проверите дали знаете защо са ги наричали така, с кои свои дела са се прославили. Ще проверите дали знаете кой е авторът на първата българска история и кой е човекът, който пръв я е преписал. Направете теста, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (114)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се