logo

Тест: Аз умея да описвам равнина, низина и поле

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Равнината е обширна, ниска част от земната повърхност, предимно равна земя, на определени места леко хълмиста.
2
Низината е обширно, ниско и равно място от земната повърхност, но е по-ниска от 200 метра надморска височина.
3
С кои цветове се отбелязват равнините и низините на географската карта?
4
Дунавската равнина  и Горнотракийската низина са равнинни земи.
5
Описанието на природен обект започва с разказ за природните богатства на обекта.
6
В кой план стъпките, с които описваме природен обект, са ПРАВИЛНО подредени?
7
На кои редове са описани местоположенията на Дунавската равнина и на Горнотракийската низина?
8
Свържи природния обект с неговите характерни особености.
9
Кое  природно богатство НЕ се отнася за Дунавската равнина?
10
Кои природни богатства се отнасят за Горнотракийската низина?
11
За кой природен обект се отнася обобщението?
  • На река Тунджа е изграден големият язовир „Копринка“, който осигурява необходимата вода за напояване на земеделските култури. Най-голямата му слава са обширните розови градини, заради които я наричат Долината на розите. От маслодайната роза се извлича розово масло със силен и траен аромат.
12
Свържи стъпките от плана със съответните описания на Казанлъшкото поле.
13
Иван направил описание на Дунавската равнина. Коя част от описанието е изпуснал?
  • Дунавска равнина. На картата се отбелязва със зелен цвят. Намира се в Северна България. Дунавската равнина е най-голямата равнинна земя в България. Разширява се от запад на изток и е по-хълмиста. В Дунавската равнина почвите са плодородни. През нея протичат много реки. В източната ѝ част се намира житницата на България - Добруджа. Тук се срещат полезни изкопаеми - въглища, нефт, природен газ, гипс, каолин, каменна сол... Тук се намира  и резерватът  „Сребърна“.
 
14
Подреди описанието на Горнотракийската низина в неговата последователност, като започнеш от най-отгоре с първите стъпки.
15
На кой ред е допусната грешка в общото описание на Дунавската равнина и Горнотракийската низина?

Описание на теста

С онлайн теста по човекът и природата за 3. клас ще провериш знанията си за описание на природни обекти. Ще тестваш уменията си да различаваш равнина, низина, поле, море. Ще откриваш природен обект на географската карта. Онлайн тестът ще ти помогне да разбереш дали можеш да подреждаш отделни части от описание на природен обект, като спазваш последователността на точките от плана. Отговори на въпросите и се подготви за отличен по човекът и обществото. Ученето е лесно и интересно!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се