new-logo

Тест: Възрожденският град

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Вярно ли е, че развитието на занаятите, търговията и просветата са характерни за възрожденския град ?
2
Какви хора не живеели по нашите земи през Възраждането?
3
Улиците започнали да се разширяват и да се застилат с камъни. Как са ги наричали хората?
4
С помощта на какво са били осветени улиците?
5
През Възраждането къщите на хората също променили своя облик. Какво имало на първите им етажи?
6
Какъв основен вид материал използвали хората за строеж на домовете си?
7
Най-красивите сгради в градовете били:
8
Кой е най-известният строител през Възраждането?
9
Кое твърдение е вярно за майстор Колю Фичето?
10
Как се наричали местата, където се изнасяли театрални представления?
  • Избери верния отговор от: читалища, дюкяни, махали.
11
В какво се превръщат читалищата през Възраждането?
12
Как се наричали отделните части от градовете през Възраждането, населявани от различните етноси?
  • Избери правилния отговор от: махали, райони, общини
13
Попълни липсващата дума, за да е вярно написаното.
  • Помогни си, като избереш правилната от: махалите, общините, джамия, мост
 
14
Свържете всеки етнос с любимата му храна.
15
Попълнете липсващите думи, за да е вярно написаното.
  • Избери правилните от: чирак, калфа, майстор

Описание на теста

С онлайн теста по човекът и обществото за 3. клас „Възрожденският град“ ще проверите знанията си за вида на възрожденските къщи, училища и църкви. Ще тествате знанията си за промените, които настъпват в живота на хората през времето на Възраждането и как те са повлияли за развитието на занаятите, търговията и просветата.Направете теста, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (146)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се