logo

Тест: Възстановяване на българското царство

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Посочи верните твърдения за падането на България под византийска власт.
2
През коя година българите се вдигат на въстание срещу Византия, което завършва с успех?
3
Кои са болярите, които повеждат народа на въстание срещу Византия?
4
През коя година управлението на Асеневци слага началото на Второто българско царство?
5
Столица на Второ българско царство става град ... .  
  • Избери и запиши правилния отговор от: Плиска, Преслав, Охрид, Търново.
               
6
Как се нарича владетелят (от рода на Асеневци), който успява да върне земите на юг от Стара планина в границите на държавата?
7
Вярно ли е, че по времето на цар Калоян новите владетели на Константинопол се наричали латинци?
8
През коя година цар Калоян разгромява латинците?
9
Как се нарича тайно споразумение на група хора, което е във вреда на някого?
  • Избери и запиши правилния отговор от: заговор, сговор, клетва
10
С помощта на какво цар Иван Асен ІІ успява да върне голяма част от българските територии?
11
Цар Иван Асен ІІ успял да разшири границите на държавата и след още едно важно събитие, случило се през 1230 г. Кое е то?
12
След битката през 1230 г., цар Иван Асен ІІ пленява византийския император. Какво се случва с войската му?
13
Попълни липсващите думи в текста, като избереш правилните от: търговията, животновъдството, търговци, земеделци, златни, бронзови.
14
Подредете събитията в хронологичен ред (в последователността, в която са се случили).
15
Попълнете липсващите думи, описващи столицата Търново, за да е вярно написаното.
  • Изберете от: царя, императора, кули, върхове, просветителски, музикален.

Описание на теста

С онлайн теста по човекът и обществото за 3. клас „Възстановяване на българското царство“ ще проверите знанията си за династията Асеневци, кой вдига народа на въстание и слага край на византийското владичество. Ще отговаряте на въпроси, свързани с новата българска столица, с българския владетел, при който се секат златни монети. Направете теста, за да си гарантирате отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (185)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се