logo

Тест: Трудова дейност на хората. Част 1. Равнини и низини

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Какво оказва най-голямо влияние върху трудовата дейност на хората?
2
Какво свойство на почвите е най-важно, за да се развива селското стопанство в равнините, низините и полетата?
3
В коя част на България е най-голям добивът на пшеница?
4
Какви култури отглеждата хората в Дунавската равнина?
5
Посочи характерни трудови дейности на хората в Горнотракийската низина?
6
Най-добри условия за отглеждането на кои овощни дървета има в Горнотракийската низина?
7
Котловината край кой град е наречена овощната градина на България?
8
В каква посока спрямо Стара планина се намират плодородните Задбалкански котловини ?
  • Избери правилния отговор от: север, юг, североизток
9
С кои думи ще попълниш изречението така, че да е вярно? Маслодайната роза е характерна култура за _____ и _____.
10
Защо хората, които живеят на юг от Стара планина, могат да отглеждат топлолюбиви култури?
11
Какви са нужните условия, за да може трудът на хората да е свързан с отглеждане на селскостопански животни?
12
В коя планина хората отглеждат каракачанската овца ?
13
Попълнете липсващите думи в текста, за да е вярно написаното.
  • Избери правилните от: билки, храсти, дървен, изкуствен.
14
Свържете рибите с тяхната среда на живот, за да е вярно.
15
Свържете селскостопанските култури с най-благоприятното място, на което се развиват.

Описание на теста

С онлайн теста по човекът и обществото за 3. клас „Трудова дейност на хората. Част 1. Равнини и низини" ще тествате знанията си за разнообразната трудова дейност на хората в равнините и низините. Ще проверите дали знаете какви селскостопански култури и животни се отглеждат в различните райони на България. Направете теста и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се