logo

Тест: Борци за освобождение

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Раковски, Каравелов, Левски и Ботев са възрожденци – борци за свобода.
2
Борците за свобода искали чрез революция да постигнат освобождение на българския народ.
3
Революция означава голяма, коренна промяна, която се извършва чрез въоръжена борба.
4
Революционният комитет е организирана, тайна група от хора с обща цел – борба срещу османската власт.
5
Легия означава голям въоръжен отряд.
6
Свържи правилно изображенията с имената на борците за освобождение.
7
Свържи вярно описанията с борците за освобождение, за които се отнасят.
8
Отбележи изреченията, които вярно описват делата на Георги Раковски.
9
За кой борец за свобода е описанието?
  • Създал тайни революционни комитети из цялата страна. Те били свързани в обща тайна организация, наречена Вътрешна революционна организация. Той сам обикалял българските земи и привличал в организацията учители и свещеници, търговци и занаятчии, привличал и обикновени селяни.
10
Отбележи изреченията, които се отнасят за Васил Левски.
11
Запиши пропуснатата дума в изречението. Избери правилната от: просвещението, революцията, образованието.
12
Кое изречение НЕ се отнася за Христо Ботев?
13
На кого принадлежат следните думи: „Приятелят ми Левски е нечут характер… студ, дърво и камък се пука... а той пее ли, пее... и все весел. Няма такъв характер!“?
  • Запиши двете имена, като избереш от: Георги Раковски, Христо Ботев, Любен Кравелов.
14
Свържи борците за свобода с техните дела.
15
Попълни пропуснатите думи. Избери от: свободата, книги, планове, революцията.

Описание на теста

С този онлайн тест по човекът и обществото за 3. клас ще провериш знанията си за хората, дали живота си за освобождението на България. Кои хора са наричани борци за свобода? Какво е легия? А знаеш ли значението на думата „революция“? Ще отговаряш на въпроси, свързани с живота и делото на Георги Раковски, на Васил Левски, с идеите на Христо Ботев и Любен Каравелов. Учи и се забавлявай! С Уча.се е лесно, защото е интересно!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се