logo

Тест: Свободна България

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Вярно ли е, че Априлското въстание избухва през 1876 година?
2
Посочи знамето, което развяли въстаниците в Априлското въстание?
3
Какви са последиците от Априлското въстание?
4
Вярно ли е, че след неуспеха на Априлското въстание нито една държава не се опитала да защити правото на българите на свободен живот?
5
Коя държава обявява война на Турция, за да извоюва свободата на българите?
6
Как се наричали българските войници, включили се в руско-турската освободителна война?
  • Избери правилния отговор от: опълченци, хайдути, революционери
7
На кой връх се води тежка битка, в която опълченците геройски удържат прохода три дни? 
8
На 3. март е подписан Санстефанският мирен договор, който слага край на войната с Турция. През коя година е станало това?
  • Избери правилния отговор от: 1876, 1877, 1878, 1879.
9
Посочи липсващите думи в текста:
  • Няколко месеца след подписването на мирния договор, великите сили не допускат обединението на цялата държава и я разделят на две: _____ България и Източна _____.
10
През коя година и в кой град заседава първото Народно събрание?
11
Участниците в това Народно събрание приели основния закон на Княжество България, определящ правата и задълженията на гражданите. Как се нарича той?
  • Избери правилния отговор от: Конституция, Харта, Правилник
12
Кое от изброените права е грешно според Търновската конституция?
13
Попълнете липсващите думи така, че да е вярно написаното.  
  • Избери правилните от: Княжество, Царство, княз, цар
14
Попълнете липсващите думи, за да е вярно написаното.    
  • Избери правилните думи от: Богориди, Стамболов, Априлското, Шуменското
15
Свържете така, че да бъде вярно.
  • В столицата на България се издигнали сградите на:

Описание на теста

С онлайн теста по човекът и обществото за 3. клас „Свободна България“ ще проверите знанията си за опълченците и тяхната заслуга за освобождението на страната ни. Ще си припомните коя държава обявява война на Турция и през коя година, кога приключва войната и какъв е изходът от нея. Ще проверите дали знаете какво се случва със страната ни след нейното освобождение и каква е титлата на първия владетел след Освобождението. Ще тествате знанията си за първата българска конституция, кога и къде е подписана тя. Направете теста и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се