logo

Тест: Цар Симеон Велики. "Златен век" на българската култура

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Вярно ли е, че синът на княз Борис I е наречен Симеон Велики?
2
Защо Симеон е наречен цар Симеон Велики?
3
Кой от синовете на княз Борис I разгромява византийската войска през 917 г. и къде се е случило това?
4
Посочи вярното твърдение за цар Симеон?
5
През коя година цар Симеон застава на престола и защо?
6
Кой град е обявен за столица на България при цар Симеон? Избери правилния отговор от: Плиска, Преслав, Охрид
7
Кой език при цар Симеон е обявен за официален?
8
Вярно ли е, че след като цар Симеон се възкачил на престола, отношенията с Византия се влошили?
9
Кое е вярно за времето, през което владетел е бил цар Симеон?
10
С какви хора се обградил цар Симеон?
11
Вярно ли е, че книжовниците превеждали и преписвали книги, пишели стихове и съчинения?
  • Отговори с вярно или невярно.
 
12
На какъв език проповядвали духовниците в българските църкви още от времето на княз Борис I?
13
Попълнете липсващите думи така, че да бъде вярно.  
  • Избери от: ръка, машина, цветя, монети, злато, мед.
14
Свържете така, че да бъде вярно.
15
Попълни липсващите думи, за да бъде вярно написаното.  
  • Избери от: Черноризец Храбър, Наум, Ангеларий, Кирил

Описание на теста

С онлайн теста по човекът и обществото за 3. клас „Златният век на българската книжнина“ ще проверите знанията си за управлението на цар Симеон. Ще си припомните славните му битки и победи. Ще тествате знанията си, свързани със създаването и ролята на първите книжовни школи, задачите на книжовниците и кои хора са почитани като светци. Ще проверите дали си спомняте как са се създавали книгите, от кого, за колко време и как са били украсявани. Направете теста и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (318)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се