logo

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Прилагателното име отговаря на  въпросите „Какъв?“, „Каква?“, „Какво?“ и „Какви?“.
2
Прилагателното име е дума, която не се отнася към съществителното име.
3
Прилагателното име пояснява някое качество, произход, принадлежност на съществителното име.
4
В изречението „Мама ми купи красива рокля.“ няма прилагателно име.
5
В изречението „Татко ми купи нова количка.“ думата „нова“ е прилагателно име.
6
Кои от изброените прилагателни са за цвят?
7
Кое от изброените прилагателни не е за физически качества?
8
Кое от изброените  прилагателни имена е излишно?
9
Колко прилагателни имена има в изречението „Навън е зима и има пухкав, бял сняг.“ ?
10
Кое е прилагателното име в изречението „Глух тътен разтърси гората.“?
11
Колко са прилагателните имена в изречението „Тежки облаци полазиха нагоре, едри капки зачаткаха.“?
12
Коя от изброените думи е излишна?
13
Свържете  изреченията със съответните за тях прилагателни.
14
Свържете прилагателните имена със съответните картинки.
15
Свържете прилагателните имена с техния вид.

Описание на теста

С онлайн теста по български език за българи в чужбина за 2. клас „Прилагателно име“ ще проверите дали сте разбрали какво наричаме „прилагателно име“ и какви са неговите особености. Ще откривате прилагателни имена. Ще свързвате думи с картинките, за които се отнасят. Ще определяте вида на прилагателните имена. Отговорете на въпросите и ще сте отличници в училище! Ученето е забавно!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се