Упражнение: Прилагателно име


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по български език за българи в чужбина за 2. клас „Прилагателно име“ ще проверите дали сте разбрали какво наричаме „прилагателно име“ и какви са неговите особености. Ще откривате прилагателни имена. Ще свързвате думи с картинките, за които се отнасят. Ще определяте вида на прилагателните имена. Отговорете на въпросите и ще сте отличници в училище! Ученето е забавно!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Прилагателното име отговаря на  въпросите „Какъв?“, „Каква?“, „Какво?“ и „Какви?“.
5т. 2. Прилагателното име е дума, която не се отнася към съществителното име.
5т. 3. Прилагателното име пояснява някое качество, произход, принадлежност на съществителното име.
5т. 4. В изречението „Мама ми купи красива рокля.“ няма прилагателно име.
5т. 5. В изречението „Татко ми купи нова количка.“ думата „нова“ е прилагателно име.
6т. 6. Кои от изброените прилагателни са за цвят?
6т. 7. Кое от изброените прилагателни не е за физически качества?
6т. 8. Кое от изброените  прилагателни имена е излишно?
6т. 9. Колко прилагателни имена има в изречението „Навън е зима и има пухкав, бял сняг.“ ?
6т. 10. Кое е прилагателното име в изречението „Глух тътен разтърси гората.“?
6т. 11. Колко са прилагателните имена в изречението „Тежки облаци полазиха нагоре, едри капки зачаткаха.“?
6т. 12. Коя от изброените думи е излишна?
11т. 13. Свържете  изреченията със съответните за тях прилагателни.
11т. 14. Свържете прилагателните имена със съответните картинки.
11т. 15. Свържете прилагателните имена с техния вид.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!