Упражнение: Правопис на гласните звукове


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по български език за българите в чужбина за 2. клас "Правопис на гласни звукове" имате възможност да проверите знанията си за гласните звукове. Ще отговаряте на въпроси, свързани с тях.  Ще подреждате срички в думи. Ще откривате ударението. Ще попълвате липсващи букви. Ще търсите думи за проверка. Отговорете на въпросите и ще сте отличници в училище! Ученето е забавно!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Ударението в думите е много важно.
5т. 2. Гласните звукове под ударение НЕ се чуват ясно.
5т. 3. Думата „сладкиш“ е написана правилно.
5т. 4. Думата „патечка“ е написана грешно.
5т. 5. Думата „плете“ е написана правилно.
6т. 6. Коя дума е написана правилно?
6т. 7. Коя от думите е написана грешно?
6т. 8. С коя от думите можем да проверим правописа на „сладкиш“?
6т. 9. Изберете вярното твърдение.
6т. 10. Какво правим ако не можем да намерим дума за проверка?
6т. 11. В кой ред ударението е написано неправилно?
6т. 12. В кой ред думите са написани с правилното ударение?
11т. 13. Свържете сричките в думи.
11т. 14. Свържете думите с думите им за проверка.
11т. 15. Попълнете липсващите букви.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!