Упражнение: Съществителни имена, прилагателни имена, глаголи


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по български език за българи в чужбина за 2. клас „Съществителни имена, прилагателни имена, глаголи.“ ще проверите дали сте запомнили кои са особеностите на съществителните имена, прилагателните имена и глаголите. Ще определяте вида на дадени думи. Ще попълвате рода и числото на съществителни и прилагателни имена. Ще откривате глаголи. Отговорете на въпросите и ще сте отличници в училище! Ученето е забавно!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Съществителните имена се откриват с въпроса „Какво е това?“.
5т. 2. Съществителните имена имат три рода - мъжки род, женски род и среден род.
5т. 3. Прилагателните имена могат да бъдат само в единствено число.
5т. 4. Съществителните собствени имена се пишат винаги с главна буква.
5т. 5. Глаголите не отговарят на въпроса „Какво прави?“ и „Какво правят?“.
6т. 6. Какво виждате на картинката?
6т. 7. В кой ред има само съществителни имена?
6т. 8. На кой ред има само прилагателни имена?
6т. 9. В кой ред има само глаголи?
6т. 10. Изберете кое твърдение се отнася за съществителните имена.
6т. 11. Изберете кое твърдение се отнася за прилагателните имена.
6т. 12. Изберете кое твърдение се отнася за глаголите.
11т. 13. С кои въпроси откриваме съществителните имена, прилагателните имена и глаголите?
11т. 14. Определете какви са думи - съществително име, прилагателно име, глагол.
11т. 15. Свържете описанията със съответните за тях думи.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!