Упражнение: Род и число на прилагателното име


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по български език за българи в чужбина за 2. клас „Род и число на прилагателното име“ ще проверите дали сте разбрали какво наричаме „род и число на прилагателното име“. Ще определяте и попълвате рода и числото на прилагателните имена. Ще търсите кои от дадените прилагателни са излишни. Отговорете на въпросите и ще сте отличници в училище! Ученето е забавно!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Прилагателните имена са от мъжки род, женски род и среден род.
5т. 2. Прилагателните имена се съгласуват с рода и числото на съществителното име.
5т. 3. Прилагателните имена от мъжки род завършват на гласен звук и гласна буква.
5т. 4. Прилагателните имена от женски род и среден род завършват на гласен звук и гласна буква.
5т. 5. Прилагателните имена имат само единствено число.
6т. 6. Кое е излишното прилагателно?
6т. 7. Кое от изброените прилагателние от мъжки род?
6т. 8. Кое от изброените прилагателни е от мъжки род?
6т. 9. Кое от изброените прилагателни имена е излишно?
6т. 10. Кои прилагателни са от мъжки род?
6т. 11. Кои от изброените прилагателни са от женски род?
6т. 12. В кой ред прилагателните са от среден род?
11т. 13. Определето рода и числото на прилагателните имена.
11т. 14. Напишете рода и числото на прилагателните имена.
  • Използвайте съкращенията:
  • м.р.
  • ж.р.
  • ср.р.
11т. 15. За кои съществителни имена се отнасят дадените прилагателни?

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!