Упражнение: Гласни звукове. А, ъ, о, у, е, и. Ударение


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по български език за българите в чужбина за  2. клас "Гласни звукове. А, ъ, о, у, е, и. Ударение" имате възможност да проверите знанията си за гласните звукове и за ударението. Ще подреждате срички в думи. Ще свързвате картинки със съответните за тях думи и обратно. Ще определяте мястото на ударението. Отговорете на въпросите и ще сте отличници в училище! Ученето е забавно!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Гласните звукове в българския език са 6.
5т. 2. Аа, Оо, Ее са широки гласни.
5т. 3. Ъъ, Уу, Ии са тесни съгласни.
5т. 4. Сричките се определят от броя на гласните звукове в думата.
5т. 5. Ударението пада винаги на съгласен звук в ударената сричка.
6т. 6. На коя сричка пада ударението в думата „преподавател“?
6т. 7. В коя от думите ударението е поставено правилно?
6т. 8. В коя от думите ударението е поставено неправилно?
6т. 9. Какво виждате на картинката?
6т. 10. На кой ред всички ударения са поставени правилно?
6т. 11. На кой ред ударенията са поставени неправилно?
6т. 12. За коя картинка се отнася думата „вълна̀“?
11т. 13. Свържете картинката с отнасящата се за нея дума.
11т. 14. Свържете сричките в думи.
11т. 15. Свържете  думите с описанията, за които се отнасят.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!