Упражнение: Промяна на съществителните имена по число. Част 2


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по български език за българи в чужбина за 2. клас „Промяна на съществителните имена по число. Част 2“ ще проверите дали сте разбрали как образуваме множественото число на съществителни имена от женски и среден род. Ще свързвате картинки със съответните за тях съществителни имена. Ще проверявате дали множественото число е правилно написано. Ще преобразувате съществителните имена от единствено число в множествено и обратно. Отговорете на въпросите и ще сте отличници в училище! Ученето е забавно!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Множественото число на съществителното име „жена“ е „жени“.
5т. 2. В изречението „На поляната ма много овци.“ множественото число е написано правилно.
5т. 3. В изречението „Аз получих много цветя.“ множественото число е написано правилно.
5т. 4. В изречението „В гората има много животни.“ множественото число е написано правилно.
5т. 5. В изречението „Светът е пълен с много чуда.“ множественото число е написано грешно.
6т. 6. Какво виждате на картинката?
6т. 7. В кой ред множественто число е написано правилно?
6т. 8. В кой ред множественото число не е написано правилно?
6т. 9. Какво виждате на картинката?
6т. 10. В кое изречение множественото число е написано неправилно?
6т. 11. Кой ред е излишен?
6т. 12. Какво виждате на картинката?
11т. 13. Образувайте множественото число.
11т. 14. Определете числото на дадените съществителни имена.
  • Използвайте съкращенията: ед.ч. и мн.ч.
11т. 15. Образувайте единственото число.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!