Упражнение: Звучни съгласни звукове в края на думата


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по български език за българите в чужбина за 2. клас "Звучни съгласни звукове в края на думата" имате възможност да проверите знанията си за правописа на звучните съгласни звукове. Ще свързвате картинки със съответните за тях думи и обратно. Ще попълвате липсващи букви. Ще проверявате правописа на думи. Отговорете на въпросите и ще сте отличници в училище! Ученето е забавно!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Думата „джоб“ е написана правилно.
5т. 2. Думата „молиф“ е написана правилно.
5т. 3. Думата „кръг“ е написана правилно.
5т. 4. Правописът на думата „народ“ може да се провери с думите „народи“ и „народен“.
5т. 5. В изречението „В морето плува водолас.“ думата „водолас“ е написана грешно.
6т. 6. Какво виждате на картинката?
6т. 7. В кой ред думите са написани правилно?
6т. 8. В кой ред има грешка?
6т. 9. Какво виждате на картинката?
6т. 10. В кое изречение няма грешка?
6т. 11. В кое изречение има грешка?
6т. 12. В кой ред думите са написани правилно?
11т. 13. Попълнете липсващите звучни съгласни.
11т. 14. Свържете думите с картинките, за които се отнасят.
11т. 15. Напишете беззвучните съгласни.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!