Упражнение: Трудни звукове и букви. Част 2. Йо, ьо, дж, дз


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по български език за българи в чужбина за 2. клас „Трудни звукове и букви. Част 2. Йо, ьо, дж, дз“ ще проверите дали сте разбрали какво наричаме словосъчетание и от колко звука се състои то, кога пишем „йо“ и кога „ьо“. Ще откривате буквосъчетанията в думите, ще броите букви и звукове. Ще свързвате думи с изображения, за които се отнасят. Отговорете на въпросите и ще сте отличници в училище! Ученето е забавно!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Буквосъчетанието „йо“ стои в началото на някои думи и след гласен звук.
5т. 2. Буквосъчетанието „ьо“ стои винаги след съгласен звук.
5т. 3. В думата „йога“ има ревен брой звукове и букви.
5т. 4. Думата „джип“ има 4 звука и 4 букви.
5т. 5. Думата „дзън“ има 3 звука и 4 букви.
6т. 6. Колко звука и колко букви има в думата „фризьор“?
6т. 7. Колко звука и колко букви има в думата „боксьор“?
6т. 8. В коя дума има звук и буквосъчетание „дз“?
6т. 9. Кои от изброените думи имат две срички?
6т. 10. Кои думи не съдържат „йо“?
6т. 11. Колко звука и колко букви има в думите „джън“ и „дзър“?
6т. 12. В кой ред думата е написана правилно?
11т. 13. Попълнете „йо“ или „ьо“.
11т. 14. Свържете думите с броя на звуковете и буквите в тях.
11т. 15. Попълнете „дж“ или „дз“.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!