logo

Тест: НВО, математика, 2020. Задачи 1. - 18.

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Първата част на теста за НВО има 18 задачи с избираем отговор, което означава, че са дадени три отговора, а ти трябва да избереш правилния и да го оградиш с кръгче.
2
Ако сгрешиш и искаш да оградиш друг отговор, зачертаваш с кръстче (хиксче) този, който вече е посочен за верен, и ограждаш с кръгче новия си избор.
3
Кое от числата е пет милиона триста и пет хиляди и шест?
4
В числото 23 876 470 цифрата 8 означава броя на десетохилядите.
5
Отбележи числото, на което броят на хилядите е 3.
6
Отбележи числата, които са по-големи от 726 391.
7
С коя цифра е изпълнено неравенството?
8
Пресметни произведението на числата 2 358 и 42. Отбележи верния отговор.
9
Пресметни произведението на числата 3 154 . 8 и отбележи верния отговор.
10
След пресмятане на израза 8 888 : 8 + 3333 : 3 – 2 222.1 отговорът е:
11
След пресмятане на израза 2 . 360 + 2 . 640 отговорът е:
12
Броят на правите ъгли на чертежа е:
13
Отбележи фигурата, която има 4 остри ъгъла.
14
Пресметни и свържи произведенията с техния резултат.
15
Пресметни изразите. Подреди ги във възходящ ред (започни от горе с най-малкия резултат).

Описание на теста

Този онлайн тест ще ти помогне да се подготвиш за Националното външно оценяване по математика в 4. клас. Можеш ли да четеш и записваш естествените числа над 1000 в десетичната позиционна бройна система? А да ги сравняваш по големина? Можеш ли да решаваш задачи със събиране, изваждане, умножение и деление с едноцифрено и двуцифрено число на числата над 1000? Познаваш ли равнинните фигури, видовете ъгли и триъгълници? Уча.се ти помага да затвърдиш знанията си.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се