new-logo

Тест: Изваждане с преминаване в класа на хилядите. Упражнение

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Вярно ли е, че:
  • 1 хил. = 10 стот.
  • 1 десетохил. = 10 хил.
  • 1 стохил. = 10 десетохил.
2
Пресметнете израза.
3
Вярно ли са записани вземанията при изваждането?
4
На колко стотици са равни 3 хиляди?
5
Превърнете:
  • 5 десетохил. = ? хил.
  • 4 стохил. = ? десетохил.
6
Пресметнете разликата.  
7
Пресметнете израза.
8
Пресметнете и сравнете (< = >) отговорите на изразите.
  • 3 547 + 2 983 ____ 3 547 - 2 983
  • 57 300 - 29 300 ____ 57 300 - 18 100
9
Ако умаляемото е 60 000, а умалителят 25 643, колко е разликата?
10
Сури си намислила число. Намалила това число с 7 264 и получила 22 736. Кое число е намислила Сури?
11
Свържете примерите с вярната разлика.
12
Подредете разликите от задача 11 в низходящ ред (от най-голямата към най-малката).
13
За една жилищна кооперация купили 6 000 кв м дъбов паркет като от него наредили 2 753 кв м. Колко квадратни метра паркет остава да наредят?
14
В магазин за цветя доставили 2 000 декоративни стайни растения. От тях продали 974. Колко стайни растения са останали в магазина?
15
За една година Петър решил 16 000 задачи по алгебра и 14 000 по геометрия. Сашо решил с 9 352 задачи по-малко от Петър.
  • Колко задачи е решил Петър?
  • Колко задачи е решил Сашо?
  • Кое момче е решило повече задачи? Попълни повече или по-малко в празното поле.

Описание на теста

В това интересно онлайн упражнение за 4. клас по математика ще решите страхотни задачи. Темата на теста е свързана с  "Изваждане с преминаване в класа на хилядите. Упражнение". Ще имате възможност да изваждате с преминаване, като заемате от класа на хилядите. Благодарение на много интересни примери ще усвоите тези знания до съвършенство. Заедно с това ще можете да сравнявате сбор и разлика, а за финал ще решите и няколко текстови задачи. Те, както ви е известно, са много лесни и интересни. Бързо започнете теста и се забавлявайте!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се