Упражнение: Задачи от типа 9 306 390 : 3


Описание на упражнението

"Задачи от типа 9 306 390 : 3" е днешното онлайн упражнение по математика за 4. клас. Тук ще упражните знанията си за деление на много големи шест, седем и осемцифрени числа. В тяхното деление няма нищо трудно и сложно, защото логиката е същата, както и при по-малките числа. След като направите упражнението и вие ще се уверите в това и делението ще ви стане още по-любимо. Заедно с това ще търсите неизвестен множител и неизвестно делимо. В края на упражнението ще имате възможност да решите и няколко от любимите ви текстови задачи. Побързайте и започнете упражнението и се забавлявайте с Уча.се!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Колко цифрено число ще получите при решаване на следния израз:
 • 9 660 396 : 3 = ?
5т. 2. В кои от примерите частното е седемцифрено число?
5т. 3. Вярно ли е, че:
 • Делението започва от най-високия клас.
 • Проверка на действие деление правим винаги с умножение?
5т. 4. Попълнете липсващата дума в определението за намиране на неизвестен множител.
5т. 5. Попълнете липсващата дума, за да е вярно определението.
6т. 6. Пресметнете изразите.
 • На празното място с цифри запишете крайния отговор.
6т. 7. Пресметнете и след това сравнете частните като поставите правилния знак (<, =, >).
 • На празното място запишете само знака за сравнение (<, =, >)
6т. 8. Вампитко си намислил едно число. Умножил го по 2 и получил 420 682. Кое число е намислил?
6т. 9. Намерете неизвестния множител. 
 • ? . 4 = 848 440
 • На празното място с цифри запишете само неизвестния множител.
6т. 10. Намерете неизвестното делимо в израза.
 • ? : 3 = 236 103
 • На празното място с цифри запишете само неизвестното делимо.
6т. 11. Пресметнете. Подредете според стойността на частните, които получавате в низходящ ред (започнете от най-голямото и продължете към най-малкото).
6т. 12. Намерете неизвестния множител и неизвестното делимо. Свържете изразите с верните отговори.
11т. 13. За една година фирма за мобилни телефони спечелила 2 846 240 лв. Фирмата е на двама собственици.
 • Колко пари ще получи всеки от тях, ако си ги разделят по равно?
11т. 14. В сладкарница произвели определен брой сладки, които продали по 2 лв. бройката и спечелили от тази продажба общо 680 240 лв.
 • Колко сладки са произвели?
11т. 15. В едно спортно състезание взели участие определен брой ученици, които били разделени по равно в 5 отбора. В един отбор има 2 410 ученици.
 • Колко ученици общо са участвали в състезанието?

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!