logo

Тест: Събиране и изваждане на ест.числа без преминаване. Текстова задача

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Когато в условието на текстова задача има "по-малко" кое действие трябва да извършите?
2
Вярно ли е, че за да решите текстовата задача първо трябва да намерите колко са помагалата за ІІІ клас и след това да пресметнете колко помагала общо са отпечатани?
  • В едно издателство отпечатали 43 444 учебни помагала за IV клас и с 11 100 по-малко за III клас. Колко учебни помагала общо са отпечатали?
3
Кой от двата записа на задачата е правилен?      
4
Пресметнете задачката.
  • На празните места запишете крайния отговор с цифри.
5
Вярно ли е, че:
  • (43 444 - 11 100) + 43 444 = 32 344 + 43 444 = 75 788
6
В едно училище раздавали сборници по математика за IV клас. В кашона имало 28 345 сборника, а след като раздали на всички ученици останали 3 231. Колко ученици са получили сборници?
7
Петя решила 13 476 задачи, а Поли с 2 165 по-малко. Колко задачи са решили двете момичета?
8
Напишете четири числа, първото от които е 1 111, а всяко следващо е с 1 212 по-голямо от предходното.
9
Намерете разликата между най-голямото и най-малкото число от задача 8 (1 111, 2323, 3535, 4747).
10
В цветарски магазин има два вида рози - червени и оранжеви. Червените рози са 1 367, а оранжевите са с 235 по-малко. Колко са общо розите в магазина?
11
Решете изразите и ги свържете с верните отговори.
12
Подредете получените резултати от задача 11 във възходящ ред (от най-малкото към най-голямото число).
  • Ето ги и тях: 87 797, 64 667, 53 566 и 75 385.
13
В цех на шоколадова фабрика произвели 43 658 бонбони с млечен шоколад и с 21 327 по-малко с черен шоколад. Колко бонбони общо са произвели в цеха?
  • На празното място запишете само крайния отговор с цифри.
14
Търговец закупил от борсата плодове на стойност 18 576 лв. и зеленчуци, които струват - с 7 465 лв. по-малко от плодовете. Колко пари общо е похарчил търговецът за плодове и зеленчуци?
  • На празното място запишете само крайния отговор с цифри.
15
Обиколката на един разностранен триъгълник е 7 950 мм. Едната страна е с дължина 2 410 мм, а другата е 1 230мм. Каква е дължината на третата страна на триъгълника?

Описание на теста

След като изгледахте видео урока по математика за 4 клас "Събиране и изваждане на естествени числа без преминаване. Текстова задача" е време да се поупражняваме. С онлайн теста "Събиране и изваждане на естествени числа без преминаване. Текстова задача" ще се научите как да откривате ключовите думи в текстовите задачи. Как да разпознавате има ли скрити въпроси в задачата? Заедно с това ще се научите и как да решавате задачите по няколко начина така, че да намерите верния отговор. Много ще се забавлявате със задачите в този тест, затова бързо го стартирайте и започвайте да решавате.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (15)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се