new-logo

Тест: Умножение на многоцифрени с едноцифрено. Тест

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Попълнете липсващите думи в твърдението.
2
Кой е най-лесният начин за пресмятане на дадения пример?
3
Къде примерът е пресметнат по най-лесен начин?
4
Вярно ли е, че: 3 500 . 2 . 6 = 42 000?
5
Пресметнете следния пример:
  • (33 659 - 13 659) . 4 = ?
6
Кое число ще получите ако разликата на числата 36 742 и 26 742 увеличите 5 пъти?
7
Кои от показаните примери имат един и същи отговор?
8
Зъбльо си намислил число, което е 6 пъти по-малко от 600 и към това число прибавил частното на числата 360 и 3. Кое число е намислил Зъбльо?
9
Пресметнете частното на числата 1 050 и 5 и към него прибавене частното на 2 000 и 4.
10
Пресметнете дадени израз, за да научите колко километра е изминал Зюбльо за една година, правейки околосветски обиколки.
  • 2 000 . 9 . 5 = ?
11
Свържете изразите с верните отговори.
12
Пресметнете изразите и подредете числата като започнете от 1 и стигнете до 4.  
13
Като използвате чертежа, попълнете колко сантиметра панделка е нужна за опаковането на подарък с правоъгълна форма?
14
Терен с форма, като на чертежа трябва да се огради. Колко метра мрежа е необходима за ограждането на целия терен?
15
Зъбльо решил да обиколи домовете на приятелите си: Зайо, Шапкаря и Всезнайко и след това отново се прибрал вкъщи. Пресметнете колко метра общо е изминал Зъбльо, като използвате информацията от картината.

Описание на теста

"Умножение с едноцифрено число. Упражнение" е заглавието на онлайн теста по математика за 4. клас. В това интересно упражнение ще можете да търсите най-лесния начин за пресмятане на примерите. Ще трябва да размествате местата на числата и да ги групирате по най-добрия начин, за да можете да решите бързо задачите. Както във всяко упражнение и тук няма да пропуснем текстовите задачи. Заедно с това сме ви подготвили и интересни геометрични задачи. Започнете бързо упражнението!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (11)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се