Упражнение: Умножение с едноцифрено число. Упражнение


Описание на упражнението

"Умножение с едноцифрено число. Упражнение" е заглавието на онлайн упражнението по математика за 4. клас. В това интересно упражнение ще можете да търсите най-лесния начин за пресмятане на примерите. Ще трябва да размествате местата на числата и да ги групирате по най-добрия начин, за да можете да решите бързо задачите. Както във всяко упражнение и тук няма да пропуснем текстовите задачи. Заедно с това сме ви подготвили и интересни геометрични задачи. Започнете бързо упражнението!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Попълнете липсващите думи в твърдението.
5т. 2. Кой е най-лесният начин за пресмятане на дадения пример?
5т. 3. Къде примерът е пресметнат по най-лесен начин?
5т. 4. Вярно ли е, че: 3 500 . 2 . 6 = 42 000?
5т. 5. Пресметнете следния пример:
  • (33 659 - 13 659) . 4 = ?
6т. 6. Кое число ще получите ако разликата на числата 36 742 и 26 742 увеличите 5 пъти?
6т. 7. Кои от показаните примери имат един и същи отговор?
6т. 8. Зъбльо си намислил число, което е 6 пъти по-малко от 600 и към това число прибавил частното на числата 360 и 3. Кое число е намислил Зъбльо?
6т. 9. Пресметнете частното на числата 1 050 и 5 и към него прибавене частното на 2 000 и 4.
6т. 10. Пресметнете дадени израз, за да научите колко километра е изминал Зюбльо за една година, правейки околосветски обиколки.
  • 2 000 . 9 . 5 = ?
6т. 11. Свържете изразите с верните отговори.
6т. 12. Пресметнете изразите и подредете числата като започнете от 1 и стигнете до 4.  
11т. 13. Като използвате чертежа, попълнете колко сантиметра панделка е нужна за опаковането на подарък с правоъгълна форма?
11т. 14. Терен с форма, като на чертежа трябва да се огради. Колко метра мрежа е необходима за ограждането на целия терен?
11т. 15. Зъбльо решил да обиколи домовете на приятелите си: Зайо, Шапкаря и Всезнайко и след това отново се прибрал вкъщи. Пресметнете колко метра общо е изминал Зъбльо, като използвате информацията от картината.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!