logo

Тест: Замърсяване и пречистване на водите

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Живите организми на планетата могат да живеят без вода.
2
Коя е пропуснатата дата?
  • Световният ден на водата се отбелязва на .... в целия свят с различни инициативи за нейното опазване.
3
Чистата вода не съдържа вредни за човека и живите организми вещества.
4
На планетата Земя има достатъчно питейна вода за всички живи същества.
5
Чистата вода е необходима на човека не само в битовите, но и в промишлените дейности.
6
Замърсената вода може да бъде пречистена и повторно използвана.
7
В битовите си дейности човекът може да използва вода не само от сладководни източници.
8
Замърсяването на водните басейни влияе върху:
9
Основни източници на замърсяване на водните басейни са:
10
Отпадъците от храни и хартия не замърсяват водните обекти, защото са естествени отпадъци.
11
Най-добрият начин за пречистване на вече замърсената вода е в:
12
В пречиствателната станция замърсената вода преминава през различни етапи, за да бъде пречистена. Подреди ги в реда на тяхното извършване.
13
Ще повлияе ли нефтен разлив в Черно море на чайките и пеликаните в района?
  • Отговори с да или не.
14
Защо процесът по пречистване на водата по време на естествения ѝ кръговрат не е достатъчен, за да осигури необходимата чиста вода на Земята?
15
Попълни липсващите думи така, че да се получат верни твърдения.

Описание на теста

С онлайн теста по "Човекът и природата" за 4. клас ще провериш знанията си замърсяването и пречистването на водите. Достатъчно питейна вода ли има на планетата Земя? Влияе ли човекът върху качеството на водата? Защо са ни необходими пречиствателни станции? Кои са основните замърсители на водните басейни? Хайде, не губи време и направи теста!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (144)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се