new-logo

Тест: Опазване на природата

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Някои човешки дейности водят до нарушаване на равновесието в природата.
2
За да се опази природното богатство на България, са създадени:
3
Безразборната сеч в горското съобщество от илюстрацията може да доведе до изчезване на вълците от тази територия.
4
Коя от посочените човешки дейности НЕ води до нарушаване на равновесието в природата?
5
Употребата на изкуствени торове в селското стопанство може да доведе до:
6
Замърсяването на водни обекти чрез изхвърляне на отпадъци в тях НЕ може да доведе до ПЪЛНА промяна в състава на водното съобщество.
7
Замърсяването на водни обекти НЕ може да се отрази върху човешкото здраве.
8
Обширни територии с природни забележителности, които служат за туризъм и почивка. Движението в тях се осъществява само по обозначени пътища и пътеки.
  • За кой тип защитена територия се отнася описанието?
  • Избери от: парковете, резерватите, националните паркове.
9
Къде в България се намират посочените защитени територии? Свържи.
10
На кои от посочените защитени територии е забранена всякаква човешка дейност?
11
Дивата котка може да се срещне:
12
Попълни пропуснатите думи.
13
Разгледай снимката и попълни пропуснатите думи в текста.  
14
Попълни текста така, че да бъде вярно.
15
Попълни липсващите думи в текста.

Описание на теста

С онлайн теста по "Човекът и природата" за 4. клас ще провериш знанията си за природните паркове, резервати, защитени местности. Кои човешки дейности могат да доведат до нарушаване на равновесието в природата? Могат ли тези дейности да влияят на състава на естествените съобщества? Има ли застрашени от изчезване видове растения и животни? Хайде, напред към теста!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (40)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се