logo

Тест: Природни явления и процеси (Преговор). Част 2

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Живата и неживата природа непрекъснато си влияят.
2
Живите организми са около 1500 вида.
3
Отбележи вярното твърдение за животните!
4
Отбележи верните твърдения.
5
Средата на живот се дели на три големи части: сухоземна, водна и въздушна.
6
Свържи, за да получиш верни твърдения.
7
Попълни пропуснатите думи, за да получиш верни твърдения.
  • Избери си от градинката на думите: строени, видоизменени, заменени, безгръбначни, гръбначни, сгърбени, прегърбени.
8
Отбележи верните твърдения за бозайниците.
9
Попълни пропуснатите думи, за да получиш верни твърдения.
  • Избери от градинката на думите: дървенисти растения, тревисти растения, трилистни растения, многогодишни, едногодишни, нетрайни. 
10
Отбележи вярното твърдение за храстите.
11
Попълни пропуснатите думи. Избери си от градинката на думите: меко, твърдо, бодливо, вдървенява, омеква, изсъхва.
12
Свържи елементите, за да получиш верни твърдения.
13
Довърши изречението:
  • Когато през пролетта температурата се повиши, дърветата разцъфват, а животните се ...
14
Попълни пропуснатите думи, за да получиш верни твърдения.
15
Природното явление гигантски вълни е известно още като ...

Описание на теста

С онлайн теста по човекът и природата за 4. клас "Природни явления и процеси (Преговор). Част 2" ще тестваш знанията си за видовете живи организми.Ще си припомниш колко вида са животните-насекоми, риби, земноводни, влечуги, птици, бозайници.  Какво е характерното за всяка от тези групи? По какво се различават рибите от земноводните? Как бозайниците оцеляват през зимата? Защо влечугите се страхуват от птиците? Ще можеш да демонстрираш какво научи за растенията. По какво се различават дърветата, храстите и тревистите? Ще си  припомниш всичко за природните явления.  Как смяната на ден и нощ и смяната на сезоните влияе на живата природа? Какво е цунами. Учи и се забавлявай с Уча.се!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се