Упражнение: Движение на животните


Описание на упражнението

В онлайн упражнението по човекът и природата за 4. клас „Движение на животните” ще провериш своите знания по темата. Кои са специализираните органи, които помагат на животните да се придвижват? Всички животни на сушата ли използват крака за придвижване? На кои животни са им нужни плавници? Защо са им крила, ако имат крака и могат да ходят? Лесно ли е бягането и подскачането преди да се гмурнат във водата? Кои животни се придвижват чрез пълзене? Те умеят ли да плуват? Кои животни използват катерене при придвижването си? Необходимо ли е на животните да ровят? Летенето ли е най-лесния начин за придвижване? Забавлявай се докато учиш с Уча.се!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Животните движат определени части от тялото си, като по този начин преместват в пространството и цялото си тяло.
5т. 2. Животните използват различни органи за придвижване, като крака, плавници, криле, хриле и последователно извиване на тялото.
5т. 3. Отбележи вярното твърдение.
5т. 4. Отбележи неверните твърдения.
5т. 5. Животните се придвижват, за да си намерят храна, да избягат от неприятели, а също и защото обичат да имат повече нови жилища.
6т. 6. Свържи елементите, за да получиш верни твърдения.
6т. 7. Попълни пропуснатите думи, за да получиш верни твърдения.
  • Избери от градинката на думите: два, три, четири, пет, викат, крякат, летят, скучаят. 
6т. 8. Отбележи верните твърдения.
6т. 9. Попълни пропуснатите думи, за да получиш верни твърдения.
  • Избери от градинката на думите: всички, отделни, останалите, неподвижните, слънцето, звездите, планетите. 
6т. 10. Отбележи невярното твърдение.
6т. 11. Попълни пропуснатите думи, за да получиш верни твърдения.
  • Избери от градинката на думите: опознаят, приближат, спасят, бие, измъкне, сприятели. 
6т. 12. Свържи елементите, за да получиш верни твърдения за органите на движение на животните.
11т. 13. Довърши изречението.
  • Коалата се придвижва чрез ...
11т. 14. Попълни пропуснатата дума, за да получиш вярно твърдение.
11т. 15. С помощта на движенията животните се хранят, защитават се, грижат се за малките си и се ...

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!