new-logo

Тест: Естествени и изкуствени съобщества

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Живите организми са зависими от условията на живот.
2
Едно съобщество включва условията на живот плюс растенията там, които пък взаимодействат с животните.
3
Отбележи невярното твърдение.
4
Могат да се дадат много примери за пряка връзка между растения и животни. Това са хранителните вериги.
5
Отбележи верните твърдения.
6
Свържи елементите, за да получиш верни твърдения за растителните съобщества.
7
Попълни пропуснатите думи, за да получиш верни твърдения.
  • Избери от градинката на думите: къщи, етажи, семейства, градинки. 
8
Отбележи верните твърдения.
9
Естествените съобщества са се образували в природата под въздействието на човека.
10
Отбележи невярното твърдение.
11
Попълни пропуснатата дума, за да получиш вярно твърдение.
  • Избери от градинката на думите: сърните, буковете, смърчовете, човека, мечката. 
12
Свържи, за да получиш верни твърдения за растителните и животински съобщества.
13
Това, което илюстрира хранителните взаимоотношения между живите организми, наричаме ...  
14
Довърши хранителните вериги, като добавиш последния елемент.
15
Хранителните вериги биват два вида.
  • Хранителната верига: зеле-гъсеница-птица е ...

Описание на теста

В онлайн теста по човекът и природата за 4. клас „Естествени и изкуствени съобщества” ще провериш своите знания по тази тема. Какво означава съобщество? Какви видове съобщества съществуват? Може ли съобществата да са смесени? Има ли животински съобщества? Ще си припомниш какво са растителните съобщества. Животинските съобщества зависят ли от растителните? Има ли съобщества в буковите гори? А в дъбовите? Защо наричаме някои съобщества „естествени”, а други „изкуствени”? Ще отговориш на въпроса: Има ли съобщества в градските паркове? Естествени ли са те? Учи и се забавлявай с Уча.се!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (24)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се