logo

Тест: Съседи в природата. Съобщества

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Природните съобщества могат да бъдат естествени и изкуствени.
2
Природно съобщество наричаме:
3
Дървото може да е място за образуване на природно съобщество.
4
Какво свързва организмите в едно съобщество?
5
Естествените природни съобщества се образуват в продължение на много години.
6
На кои редове са записани само примери за естествени съобщества?
7
Природните паркове са изкуствени съобщества.
8
Чрез селскостопанската си дейност човекът може да влияе пряко върху условията за живот в изкуствените съобщества, както и върху състава на съобществото.
9
Попълни пропуснатите думи.
  • Избери от: дълги, къси, разнообразни.
10
трева ⇐ скакалец ⇐ жаба ⇐ змия ⇐ орел
  • Хранителната верига е представена:
11
В кой ред са изброени животни, които НЕ могат да бъдат членове на едно и също съобщество?
12
Подреди посочените организми в хранителна верига. Най-отдолу постави производителя.
13
Попълни пропуснатата дума.
  • Избери от: се влияе, не се влияе.
14
Запиши срещу всяко от твърденията вярно или грешно е то.
15
Попълни пропуснатите думи така, че твърдението да бъде вярно.

Описание на теста

В онлайн теста по "Човекът и природата" за 4. клас ще тестваш знанията си за естествените и изкуствените съобщества. Какво представлява природното съобщество? Какви видове съобщества съществуват? Каква е връзката между растенията и животните в едно съобщество? Какво представляваха хранителните вериги и може ли едно животно или растение да участва в различни хранителни вериги? Хайде, пускай смело теста и преговори всичко важно за естествените и изкуствени съобщества! С Уча.се е винаги лесно!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (122)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се