logo

Тест: Животът в реките

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Сладководни басейни са реките, блатата, езерата и язовирите.
2
Соленоводните басейни са моретата, язовирите, океаните, блатата.
3
Отбележи вярното твърдение за реките.
4
Отбележи неверните твърдения.
5
Температурата на водата  в горното течение на реките е по-ниска, а скоростта на водата е по-висока.
6
Свържи елементите, за да получиш верни твърдения за различните участъци на реките.  
7
Попълни пропуснатите думи, за да получиш верни твърдения.
  • Избери от градинката на думите: папрати, живовляк, воден мъх, морски рак, сом, скумрия, ларви. 
8
Отбележи верните твърдения за балканската пъстърва.
9
Попълни пропуснатите думи, за да получиш верни твърдения.
  • Избери от градинката на думите: ловни стопанства, дивечови стопанства, рибовъдни стопанства, селското стопанство. 
10
Отбележи вярното твърдение за средното течение на реките.
11
Попълни пропуснатите думи, за да получиш верни твърдения за средното течение на реките.
  • Избери от градинката на думите: жълтата върбинка, зеленият зимзелен, водното лютиче, мадагаскарската трева. 
12
Свържи елементите, за да получиш верни твърдения.
13
Тези бозайници имат гъста и гладка козина. Между пръстите на краката имат плавателна ципа. Това са бобърът и ...
14
Попълни пропуснатите думи, за да получиш верни твърдения.
15
Те са записани в Червената книга. Бобърът и видрата са ...

Описание на теста

В онлайн теста по човекът и природата за 4. клас „Животът в реките” ще можеш да демонстрираш своите знания за живота в тези басейни. Какво е устие? Различават ли се растенията и животните в горното течение на една река от тези в средното и долното течение? Каква е скоростта на водата там? А температурата й? Познаваш ли водното лютиче? Учили ли сме вече за папура? Къде се среща той? Как се закрепва водният мъх? Бърза ли е балканската пъстърва? А бялата мряна? Ще си припомниш местообитанията на шарана. Сомът по-голям ли е от мряната и пъстървата? С какво се храни? Как зимува? Как се придвижват видрата и бобърът? Как оцеляват през зимата?  Започни своето пътешествие с Уча.се!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се