logo

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
В кой органел се намира наследствената информация на клетката под формата на ДНК (дезоксирибонуклеинова киселина)?
2
Кои са "енергийните централи" на клетката?
3
Основни структурни елементи на клетките в човешкото тяло са:
4
Кои от изброените химични вещества са неорганични?
5
Повечето човешки клетки са с размери:
6
Подреди правилно етапите в деленето на клетката.
7
Центриолите в клетката вземат участие при:
8
С буквата В на схемата е означен един органел. Кой е той?
9
Как се нарича органелът, който е изграден от 40 до 100 цистерни и служи за да получава, преработва и изпраща различни вещества? Избери от следните органели: апарат на Голджи, гладка ендоплазмена мрежа, зърнеста ендоплазмена мрежа, лизозома, центриола, ядро
10
Кое от твърденията е ГРЕШНО?
11
Лизозомите съдържат ензими и осъществяват вътреклетъчно смилане на всичко ненужно.
12
Свържи посочените клетъчни органели с функциите, които изпълняват в клетката.
13
При стресови състояния много клетки от човешкия организъм се увреждат или измират. Как се справят оцелелите клетки с този проблем?
14
Попълни липсващите думи.
15
Попълни липсващите думи в текста, за да обясниш в кои органели протичат описаните жизнени процеси.

Описание на теста

С онлайн теста по биология за 8. клас върху клетката ще провериш знанията си за основната структурна и функционална единица на човешкия организъм и на всички живи организми. Ще отговориш на въпроси, свързани с устройството на клетката. Кои са основните вещества, от които е изграден човешкият организъм? За какво служат рибизомите, центриолите, митохондриите и лизозомите? Какви процеси се извършват в ендоплазмената мрежа и апарата на Голджи? Как протича клетъчното делене? Направи теста, попълни пропуските си и изкарай шестица в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се