new-logo

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
В кой клетъчен органел се намира наследствената информация?
2
В кой от редовете са посочени главните елементи за изграждането на човешкия организъм?
3
Основни структурни елементи на клетките в човешкото тяло са:
4
Кои от изброените химични вещества са неорганични?
5
Клетъчното делене, при което от една майчина клетка се получават две идентични дъщерни клетки, се нарича:
6
Подреди правилно изречението.
7
Какво представляват хромозомите?
8
Подреди етапите, през които преминава една клетка по време на нейното делене, като започнеш от етапа, свързан с процесите на подготвяне на клетката за разделяне.
9
Попълни липсващите думи в текста.
10
Кое от твърденията е ГРЕШНО?
11
В ядрото на всяка клетка има определен брой ДНК молекули. Тези молекули могат да имат различни структурни състояния и броят им зависи от вида организъм.
12
Свържи посочените клетъчни органели с функциите, които изпълняват в клетката.
13
При стресови състояния много клетки от човешкия организъм се увреждат или измират. Как се справят оцелелите клетки с този проблем?
14
Митозата е процес на делене на клетката, при който се получават дъщерни клетки с еднакъв брой хромозоми в ядрата им. Ако в майчината клетка преди деленето е имало 24 молекули ДНК, какъв ще е броят им във всяка от дъщерните клетки?
15
Каква е ролята на липидите (мазнините) в строежа на клетъчната мембрана?

Описание на теста

С онлайн теста по биология за 8. клас "Клетка” ще проверите знанията си за основната структурна и функционална единица на живота. Ще имате възможност да отговорите на въпроси, свързани с химичния състав и строеж на клетката. Кои са основните вещества, от които е изграден човешкият организъм? Кои вещества изграждат различните клетъчните органели? Какво представлява процесът митоза? Направете теста, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (13)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се