Упражнение: Главен мозък. Мозъчен ствол, междинен мозък и малък мозък


Описание на упражнението

С онлайн теста по биология за 8. клас "Главен мозък. Мозъчен ствол, междинен мозък и малък мозък.” ще упражните знанията си главния мозък. Какво е неговото устройство? Каква е функцията на междинния и на малкия мозък? За какво отговаря мозъчният ствол? Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Как се нарича прякото продължение на гръбначния мозък?
5т. 2. Продълговатият мозък, мостът и средният мозък образуват:
5т. 3. Междинният мозък е връзката между малкия мозък и мозъчния ствол.
5т. 4. Хипофизата е част от:
5т. 5. Малкият мозък е непосредствено свързан с мозъчния ствол.
6т. 6. Подредете последователно дадените структури, като започнете с прякото продължение на гръбначния мозък.
6т. 7. Кое е вярното твърдение?
6т. 8. Дадени са 4 групи от черепномозъчни нерви (означени с римски цифри). Под всяка група нерви поставете мозъчната структура, в която се намират телата на нервните клетки.  
6т. 9. Отговорни ли са черепномозъчните нерви за мускулните съкращения на лицето?
6т. 10. Какво представлява хипофизата?
6т. 11. Кои твърдения за малкия мозък са верни?
6т. 12. Координацията на движенията, мускулният тонус и равновесието се регулират от продълговатия мозък.
11т. 13. Разгледайте дадената картинка и запишете името на посочения орган от нервната система.
11т. 14. Попълнете липсващите думи в текста.
11т. 15. Свържете всеки от дадените нерви с функцията, която изпълнява.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!