logo

Тест: Устройство и функции на мозъчната кора. Нервна система

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
За крайния мозък е вярно, че:
2
Главният мозък е изграден от:
3
Как се осъществява връзката между двете полукълба на главния мозък?
4
Мозъчната кора е силно нагъната, като образува множество бразди и гънки.
5
Мозъчната кора е разделена от три основни бразди. Коя от изброените НЕ съществува?
6
Всяко полукълбо се разделя на четири основни дяла. Отбележи вярната комбинация.
7
Кое е ГРЕШНОТО твърдение за функциите на центровете в кората на главния мозък?
8
Свържи ситуациите със зоните, които координират съответните процеси.
9
Отговори с да или не и удостовери верността на твърденията, свързани с двигателната зона.
10
В коя зона се получава информация за положението на тялото в пространствато?
  • Отговори, като използваш от дадените думи: обща сетивност, двигателна, на речта, равновесна.
11
Кои твърдения за центъра на говора са верни?
12
Попълни текста с термини, така че той да бъде верен. Използвай от думите: слуховата, зрителната, равновесната, рецепторната, вкусовата, двигателни, обонятелните.
13
Какво ще се случи, ако се наруши функцията на подкоровите ядра?
14
Прочети внимателно текста, открий грешките и ги поправи:
  • Бялото мозъчно вещество се състои от телата на нервните клетки, разполага се между клетъчната кора и подкоровите ядра. Тези аксони свързват еднаквите части на едно и също полукълбо, а също така и двете полукълба. Изграждат и проводни пътища, които осъществяват връзка с продълговатия мозък и мозъчния ствол.
15
Иван си удря леко главата, но получава силно сътресение. При изследване се оказва, че течността в мозъчните стомахчета е прекалено малко и това предизвиква силните болки и сътресението, независимо, че ударът е слаб.
  • Каква е функцията на тази течност, изпълваща мозъчните стомахчета?

Описание на теста

С онлайн теста по биология за 8. клас ще упражниш знанията си за мозъчната кора. Какво е нейното устройство? А каква е функцията, която изпълнява? Защо е важна мозъчната кора? Какво ще се случи, ако е нарушена функцията на някой от центровете, намиращи се там. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се