logo

Тест: Общи данни за устройството и функциите на нервната система. Част 2

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кое НЕ е елемент на нервната система?
2
Ще реагира ли нервната ти система на силна музика?
3
Дразненията, идващи от околната или вътрешната за организма среда, се възприемат от:
4
Докъде достига информацията под формата на дразнител?
5
Реакцията на организма спрямо дразнителите се нарича:
6
Отговори с да или не верни ли са твърденията за рефлексите.
7
С някои рефлекси човек се ражда, а други се изграждат в индивидуалното развитие като отговор на въздействието на  средата, която обитава.
8
Попълни текста с подходящите думи и ще разбереш как се нарича пътя, по който протича рефлексът.
  • Използвай от дадените опорни думи: рецепторна, рефлексна, двигателна, дразненията.
9
Проследи пътя на дразнението, като подредиш всички елементи на рефлексната дъга след рецептора.
10
Свържи правилно и разбери повече за рецепторите.
11
Как се нарича онази част от рефлексната дъга, по която се изпраща информация от рецепторите до съответните центрове в мозъка?
  • Използвай от дадените думи, за да отговориш: нервни слоеве, сетивен неврон, двигателни неврони, център.
12
Нервният център представлява струпване от нервни клетки в различни участъци на централната нервна система. В него получената информация се анализира, обработва и изработва адекватен отговор на дразненията.
13
Дете се е изгорило на горещ тиган. При личния лекар то  обяснява, че не е почувствало болка, а майката, че си е държало ръката на горещия тиган, докато тя не се е намесила.
  • Какви нарушения са настъпили при детето?
14
Прочети внимателно текста. Има ли грешки? Ако има, ги поправи.
  • Орган-изпълнител може да бъде напречнонабраздената или гладката стена на органите,  слоевете, сърдечната мускулатура. Те отговарят с ответна поза.
  • Всяко изменение във външната или вътрешната среда е хомеостаза. В резултат в рецепторите възниква възбуждане.
15
По улицата, на която живееш, се разхожда голямо черно куче. Страхуваш се много от кучета. То е дружелюбно, но ти не знаеш това, защото го виждаш за първи път, а то се насочва към теб. Изведнъж те облива пот и студени тръпки преминават по тялото ти. Каква реакция е протекла в тялото ти?

Описание на теста

С този онлайн тест по биология за 8. клас ще провериш какво знаеш за дразнителите за нервната система, как се улавят те и по какъв начин става това. Знаеш ли какво точно означава рефлекс, кои са видовете рефлекси и за какво ти помагат? Какво е рецептор и какви функции има? Как се провежда нервният импулс? Реши теста и попълни пропуските си! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се