logo

Тест: Употреба на думи с пряко и преносно значение

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Думата е употребена с прякото си значение, ако с нея се назовава предмет, действие или признак с основното ѝ значение.
2
Преносно значение на думата – когато значението на думата се пренася по някакво сходство върху друг предмет, действие или признак.
3
В изречението подчертаната дума е в преносно значение.
  • Ловците убиват животни.
4
Вярно ли е, че в изречението подчертаният израз е в преносно значение?
  • Пристигнах за нула време.
5
В изречението глаголът лови е употребен с прякото си значение.
6
В кои изречения думата грее е употребена в преносно значение?
7
В кои изречения думата златни е употребена в преносно значение?
8
Посочи словосъчетанието, в което думата буен е употребена в преносно значение.
9
Посочи изречението, в което изразът хвана се на въдицата е употребен в преносно значение?
10
С какво значение са употребени подчертаните думи в текста?
11
Прочети изреченията. В кои от тях откриваш думи с преносно значение?
12
В коя кутия описанието на подаръка съдържа думи, употребени с преносно значение?
13
Свържи изразите със значението им.
14
Свържи изразите с тяхното значение.
15
Кой израз ще употребиш, за да довършиш изречението?
  • Избери от: проспивам си времето, нямам спирачки, духвам под опашката.

Описание на теста

С онлайн теста по български език за 3. клас ще провериш знанията си и ще тестваш уменията си за употреба на думи в пряко и преносно значение. Ще преговориш за кои думи и изрази казваме, че имат пряко значение и за кои – преносно значение. Кога и как се употребяват тези думи? Ще свързваш изрази, употребени в преносно значение с тяхното основно значение. Направи теста и не преставай да подобряваш знанията си по български език! Ученето е лесно и интересно!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (71)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се