new-logo

Тест: Минало свършено време и бъдеще време на глагола

Тест

С онлайн теста по български език за 3. клас "Минало свършено време и бъдеще време на глагола" ще упражните знанията си за тези две глаголни времена. Миналото свършено време на глагола показва, че действието е извършено преди момента, в който говорим за него - четох, писах, видях. Бъдещето време на глагола показва, че действието предстои да се извърши след момента, в който говорим за него - ще чета, ще пиша, ще видя. Спомагателният глагол съм има форми за минало време - бях, бе, бяхме, бяхте, бяха. Формите за бъдеще време са: ще бъда, ще бъдеш, ще бъде, ще бъдем, ще бъдете, ще бъдат. Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Миналото свършено време на глагола показва, че действието се извършва в момента, в който говорим за него.
2
На кои редове глаголите са в минало свършено време?
3
С кой въпрос откриваме глаголите за минало свършено време?
4
Бъдеще време на глагола откриваме с въпроса "Какво ще прави?".
5
В първото изречение има глагол в минало свършено време, а във второто - глагол в бъдеще време.
  1. Влизам в класната стая със закъснение.
  2. Тази сутрин пак се успах.
6
На кои редове глаголите са в минало свършено време?
7
На кой ред НЯМА глагол в бъдеще време?
8
Кои глаголи са пропуснати в изреченията? Свържете правилно.
9
Колко глагола в минало свършено време има в текста?
  • Майка ми се засмя, погали ме по главата и обърна очите си, за да не ги виждам. Но и без да ги гледам, аз разбрах, че са пълни със сълзи. 
10
На кои редове има бъдеще време на спомагателния глагол съм?
11
В следното изречение има форми за минало време на спомагателния глагол съм.
  • Като дете бях много палава и тъй като родителите ми бяха много заети, прекарвах детството си с баба и дядо на село.
12
На кои редове има правописни грешки?
13
Напишете дадените глаголи в минало свършено време.
14
Срещу всеки глагол запишете в кое време е, като изписвате думите, без да ги съкращавате.
15
Добавете пропуснатите форми на спомагателния глагол съм за бъдеще време.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (18)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се