logo

Тест: Минало свършено време и бъдеще време на глагола

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Миналото свършено време на глагола показва, че действието се извършва в момента, в който говорим за него.
2
На кои редове глаголите са в минало свършено време?
3
С кой въпрос откриваме глаголите за минало свършено време?
4
Бъдеще време на глагола откриваме с въпроса "Какво ще прави?".
5
В първото изречение има глагол в минало свършено време, а във второто - глагол в бъдеще време.
  1. Влизам в класната стая със закъснение.
  2. Тази сутрин пак се успах.
6
На кои редове глаголите са в минало свършено време?
7
На кой ред НЯМА глагол в бъдеще време?
8
Кои глаголи са пропуснати в изреченията? Свържете правилно.
9
Колко глагола в минало свършено време има в текста?
  • Майка ми се засмя, погали ме по главата и обърна очите си, за да не ги виждам. Но и без да ги гледам, аз разбрах, че са пълни със сълзи. 
10
На кои редове има бъдеще време на спомагателния глагол съм?
11
В следното изречение има форми за минало време на спомагателния глагол съм.
  • Като дете бях много палава и тъй като родителите ми бяха много заети, прекарвах детството си с баба и дядо на село.
12
На кои редове има правописни грешки?
13
Напишете дадените глаголи в минало свършено време.
14
Срещу всеки глагол запишете в кое време е, като изписвате думите, без да ги съкращавате.
15
Добавете пропуснатите форми на спомагателния глагол съм за бъдеще време.

Описание на теста

С онлайн теста по български език за 3. клас "Минало свършено време и бъдеще време на глагола" ще упражните знанията си за тези две глаголни времена. Миналото свършено време на глагола показва, че действието е извършено преди момента, в който говорим за него - четох, писах, видях. Бъдещето време на глагола показва, че действието предстои да се извърши след момента, в който говорим за него - ще чета, ще пиша, ще видя. Спомагателният глагол съм има форми за минало време - бях, бе, бяхме, бяхте, бяха. Формите за бъдеще време са: ще бъда, ще бъдеш, ще бъде, ще бъдем, ще бъдете, ще бъдат. Учете и се забавлявайте!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се